Mielenterveys

Aikuisten mielenterveyspalvelut (yli 20-vuotiaat)


Mielenterveysongelmissa ensisijainen hoitopaikka on terveyskeskuksen hoitotiimi tai akuuteissa tilanteissa virka-ajan ulkopuolella päivystys. Tarvittaessa näistä tehdään lähete terveyskeskuksessa työskenteleville psykiatrian sairaanhoitajille, Kuopion psykiatrian keskukseen tai muille KYSin psykiatrian poliklinikoille.

Kuopion psykiatrian keskus on Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteinen poliklinikka. Siellä järjestetään psykiatriset avohoito- ja kuntoutuspalvelut työikäisille kuopiolaisille. 65 vuotta täyttäneille vastaavat palvelut toteutuvat KYSin vanhuspsykiatrian työryhmässä.

Hoito ja kuntoutus käynnistyy tutkimusjaksolla, jonka aikana tehdään avun hakijan kanssa yhdessä hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Siihen voi sisältyä yksilö-, perhe-, pari- ja ryhmäterapiaa sekä kuntoutusohjausta, toimintaterapiaa ja lääkehoitoa.

Yhteystiedot

Kuopion psykiatrian keskus (kartta)
Viestikatu 1-3, 3. ja 4. krs, 70600 Kuopio
017 175 190 tai
017 175 340
fax 017 175 388

Kuntoutusyksikkö Tukiporras
Kullervonkatu 18 A
017 175 964
fax  017 175 976

Muihin toimipisteisiin yhteydenotot Kuopion psykiatrian keskuksen numerosta

Nilsiä
Nilsiän terveysasema,
Pisantie 10

Maaninka
Maaninkatalo
Maaningantie 32

Karttula
Karttulan terveysasema,
Hoitotie 20

Vehmersalmi
Vehmersalmen terveysasema,
Vehmersalmenkatu 10

Juankoski
Juankosken terveysasema,
Terveystie 9
Yhteydenotto 044 718 6936, 044 718 6114, 044 718 6937

Nuorten mielenterveyspalvelut (13-19-vuotiaat)


Nuorten mielenterveysyksikköön ohjaudutaan nuoruuden tasapainoista kehitystä estävien häiriöiden ja ongelmien vuoksi. Ongelmat voivat käydä ilmi kotona tai koulu-/opiskelupaikassa. Nuorten mielenterveysyksikössä työskentelee 3 psykologia, 2 sosiaalityöntekijää ja 1 nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Työskentely toteutetaan yksilö-, perhe- ja/tai verkostotyönä.

Nuorten mielenterveysyksikköön tarvitaan hoitajan tai lääkärin lähete, jonka voi saada koulu-, opiskelu- tai tiimilääkäriltä.

Lasten mielenterveyspalvelut (0–12-vuotiaat)


Lasten mielenterveyspalveluihin ohjaudutaan lapsuuden tasapainoisen kehitystä estävien häiriöiden tai ongelmien vuoksi. Ongelmat saattavat käydä ilmi kotona, päivähoidossa, esikoulussa tai koulussa. Lasten mielenterveysyksikössä työskentelee 2 psykologia, 1 sosiaalityöntekijää ja 1 lastenpsykiatrian erikoislääkäri. Työskentely toteutetaan yksilö-, perhe- ja/tai verkostotyönä.

Lasten mielenterveysyksikköön tarvitaan lääkärin lähete, jonka voi saada neuvola- tai koululääkäriltä tai Perheneuvolasta.

Yhteystiedot

Lasten ja nuorten mielenterveystiimit (kartta)
Savilahdentie 6 B, 2.krs
70210 Kuopio
toimisto 044 718 7987, puhelinaika ma-to klo 9-11
 

Kasvatus- ja perheneuvonta (0-17 -vuotiaille ja heidän perheilleen)


Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan 0-17 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluista lisää kasvatus-ja perheneuvonnan-sivulla.