Nopeusrajoitukset

Kuopion kantakaupunkialueella on käytössä alueellinen nopeusrajoitusjärjestelmä. Pääkatujen nopeusrajoituksena on pääsääntöisesti 50 km/h. Ydinkeskustassa nopeusrajoitus on  40 km/h. Asuinalueilla käytetään nopeusrajoitusta 40 tai 30 km/h.

Nopeusrajoituksilla pyritään vaikuttamaan liikenteen turvallisuuteen, taloudellisuuteen, joustavuuteen sekä asuinympäristön viihtyisyyteen.

Nopeuden alentuessa havainnointi- ja arviointikyky helpottuvat sekä reagointi- ja pysähtymismatka lyhenevät. Onnettomuustilanteessa törmäysvoimat ovat pienemmät ja seuraukset näin ollen yleensä lievemmät. Tämä korostuu erityisesti asuntokaduilla.

On hyvä huomioida, että ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi, kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen mm. tien kunto, sää, keli, näkyvyys sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Nopeusrajoituksista päättää kaupunkirakennelautakunta. Hakemuksen nopeusrajoituksen muuttamisesta voi osoittaa kaupunkisuunnittelupalveluille. Kaupunkisuunnittelupalvelut/kunnallistekninen suunnittelu valmistelee esityksen kaupunkirakennelautakunnalle.

Aloitteet ja anomukset Aloitteet ja anomukset

Nopeusrajoitusaloitteet ja -anomukset:

Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
kaupunkisuunnittelupalvelut
kunnallistekninen suunnittelu
PL 1097 (Suokatu 42)
70111 Kuopio

tai liikenne(at)kuopio.fi