Oppivelvollisuus

Jatkossa kaikkien perusopetuksen päättävien oppilaiden täytyy hakeutua toisen asteen koulutukseen yhteishaussa tai muulla tavoin. Hakeutumisvelvollisuus koskee keväällä 2021 ja sen jälkeen peruskoulun päätäviä nuoria.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisuusuudistuksen myötä toisen asteen opinnot ovat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville maksuttomia.

Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen (esim.
TUVA eli Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus ja opistovuosi oppivelvollisille) tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. 

Lisätietoja oppivelvollisuuden laajentumisesta / OPH

Lomake oppivelvollisuuden keskeyttämiseksi 

Tietoa oppivelvollisuuden laajenemisesta eri kielillä: 

The Government has decided to raise the leaving age in compulsory education from the start of autumn term 2021

Хотим напомнить вам, что срок обязательного образования продлится с осени 2021 года

سوف يتم توسيع التعليم ا إ للزامي اعتبارًا من خريف

Koolikohustus pikeneb alates 2021. a sügisest

Från och med hösten 2021 utvidgas läroplikten

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Loviisa Silmäri

oppivelvollisuusohjaaja

044 7184492

loviisa.silmari(at)kuopio.fi 

 

Jukka Sormunen

lukio-opetuspäällikkö

044 7184040

jukka.sormunen(at)kuopio.fi