Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan elokuussa 2021. Hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset astuivat voimaan 1.1.2021. Hakeutumisvelvoite tarkoittaa, että kaikki keväällä perusopetuksen päättävät hakeutuvat toisen asteen koulutukseen yhteishaussa.

Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisuusuudistuksen myötä toisen asteen opinnoista tulee laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville maksuttomia. Ensimmäisinä laajennetun oppivelvollisuuden piiriin pääsevät tänä keväänä peruskoulunsa päättävät nuoret.

Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Oppivelvollinen voi hakeutua koulutukseen valtakunnallisten hakumenettelyiden kautta (yhteishaku) tai muutoin.

Yhteishaku tapahtuu Opintopolku.fi -verkkopalvelussa. Samaan aikaan järjestetään haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen ja vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen.

Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan. Uuden lain myötä jokaiselle peruskoulun päättävälle osoitetaan opiskelupaikka nivelvaiheen koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei muutoin saa opiskelupaikkaa.

Ohjeistusta opettajille ja nuorille

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät talven ja kevään aikana webinaareja koulutuksen järjestäjille sekä peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille ja opinto-ohjaajille oppivelvollisuudesta ja hakeutumisesta toiselle asteelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii uudistuksesta nuorille ministeriön Instagram-tilillä. Nuoret ja heidän huoltajansa tulevat saamaan myös postitse tietoa uudistuksesta suoraan kotiin yhteishaun alkamisen aikaan.

Opetushallitus tiedottaa kevään hakujen aikatauluista, aloituspaikoista ja hakijoille tarjottavasta neuvonnasta tarkemmin myöhemmin helmikuussa.

Tarkempia tietoja oppivelvollisuuden laajenemisesta ja hakeutumisvelvoitteesta toiselle asteelle opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla

Lisätietoa oppivelvollisuuden laajenemisesta Opetushallituksen verkkosivuilla

Tietoa hakemisesta, mahdollisuus selailla koulutustarjontaa sekä ohjeita ja neuvontaa hakemiseen Opintopolku.fi-sivulla.

Lisätietoja oppivelvollisuuden laajentumisesta Kuopiossa:

Oppivelvollisuuskoordinaattori Loviisa Silmäri, 044 718 4492, loviisa.silmari(at)kuopio.fi

Oppivelvollisuusasiantuntija Maiju Honkanen, 044 718 1376, maiju.honkanen(at)kuopio.fi

Lisätietoa https://haelukioon.fi/web/ajankohtaista/oppivelvollisuuslaki/

Oppivelvollisuuden keskeyttämislomake

Loviisa Silmäri

Oppivelvollisuuskoordinaattori

Maiju Honkanen

Oppivelvollisuusasiantuntija