Palkinnot, stipendit ja apurahat


Kuopion kaupunki palkitsee ansioituneita henkilöitä ja ryhmiä vuosittain perustamispäivänään 17. marraskuuta. Vuosipäivän huomionosoituksia ovat mm. Kuopio-mitali ja Kuopio-stipendi.

Kuopion kaupunki palkitsee vuosittain palvelupalkinnolla asiakaspalvelussa kunnostautuneen henkilön tai ryhmän. Palkinnon saaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon.

Kuopion kaupungin vuonna 1986 perustama Savonia-palkinto jaetaan vuosittain alkuvuodesta. Palkinto on suuruudeltaan 12.000 euroa.

Turvallisuusteko-palkinnon tavoitteena on kuopiolaisten turvallisuuden parantaminen ja hyvinvoinnin kehittäminen. Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi arjen turvallisuus, syrjäytymisen, väkivallan ja päihdeongelmien ehkäisy. Palkintona myönnetään vuosittain kiertopalkinto ja kunniakirja.

Palkinnot, stipendit ja apurahat

Juho Rissasen stipendi


Juho Rissasen stipendi (1 700 €) myönnetään vuosittain hakemuksetta tunnustuksena ja kannustimena nuorelle, alle 35-vuotiaalle kuopiolaiselle kuvataiteilijalle.

Martti Merenmaan stipendi


Martti Merenmaan stipendi on kaunokirjallisuusstipendi, joka jaetaan vuosittain hakemuksetta pohjoissavolaiselle alle 35-vuotiaalle kirjailijalle, jolla on jo näyttöä kirjallisista kyvyistä. Stipendin suuruus on 1700 €.

Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden palkitseminen


Urheiluseurat tekevät vuosittain vapaamuotoiset esitykset perusteluineen palkittavista urheilijoista ja valmentajista hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle 30.9. mennessä.
Palkitsemissääntö (pdf)

Kuopiolaisten kuvataiteilijoiden apuraha


Apurahan tarkoituksena on luoda ansioituneelle kuvataitelijalle apurahakauden aikana muusta ansiotoiminnasta vapaana kohtuullinen toimeentulo luovaan taiteelliseen työhön. Työskentelyapuraha edellyttää luopumista muusta päätoimisesta ansiotoiminnasta apurahakaudella. Päätöstä tehtäessä huomioidaan hakijalle myönnetyt muut apurahat ja muut taloudelliset työskentelyedellytykset. Apuraha voidaan myöntää jakovuoden 1. päivänä Kuopiossa henkikirjoitetulle kuvataiteilijalle. Apuraha on 7400€.

Lisätietoja:
vs. taidemuseon johtaja Marja Louni, 044 718 2639, marja.louni(at)kuopio.fi

Hakulomake (käytettävä ensisijaisesti tätä sähköistä lomaketta)
Hakulomake (pdf) tulostettava paperilomake, joka postitetaan osoitteeseen:
Kuopion taidemuseo, Kauppakatu 35, 70100 Kuopio.
Kirjeen viimeinen hyväksytty postileima 30.11.

Apurahan jakosääntö ja muut ohjeet (pdf)

Ajankohtaista Ajankohtaista

Vielä ehtii ehdottamaan turvallisuusteko-palkinnon voittajaa

Oletko kohdannut arjessasi tilanteita, jossa mielestäsi turvallisuuteen oli panostettu? Vielä ehdit tuomaan esille arjen turvallisuutta edistävän, asian, teon tai toiminnan ja ehdottamaan vuoden 2021 turvallisuusteko-palkinnon saajaa. Kyseessä voi olla esimerkiksi teko, jolla on ehkäisty ansiokkaasti tapaturmia, vaaratilanteita tai vaikka koronaviruksen leviämistä. Palkinnon saajia voi esittää perjantaihin 8.10.21 saakka, ja samalla voi voittaa lahjakortin. Viime vuonna palkinnon saivat SPR:n paikallisosastot ja SPR:n Savo-Karjalan piiri koronatilanteen aikana tehdystä työstään. Tukikohta-seurakunta sai kunniamaininnan ruoka-aputyöstään.
Lue lisääTietojaVielä ehtii ehdottamaan turvallisuusteko-palkinnon voittajaa »

Haussa ehdotuksia Turvallisuusteko-palkinnon saajaksi

Kuopion kaupunki hakee ehdotuksia vuoden 2021 Turvallisuusteko-palkinnon saajaksi. Turvallisuusteko-palkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on oma-aloitteisella teolla parantanut turvallisuutta tai tehnyt aloitteen, joka on johtanut turvallisuuden paranemiseen. Turvallisuutta edistävänä toimintana voi olla esimerkiksi yleistä arjen turvallisuutta lisäävä toiminta tai teko, ilkivallan ja rikollisuuden torjunta, syrjäytymisen ja väkivallan ehkäisy, päihdeongelmien ehkäisy, turvallisuutta vaarantavan ympäristöhaitan korjaus tai koronapandemian ehkäisyyn liittyvä turvallisuusteko.
Lue lisääTietojaHaussa ehdotuksia Turvallisuusteko-palkinnon saajaksi »

Vuoden 2020 turvallisuusteko-huomionosoitukset SPR:lle ja Tukikohta-seurakunnalle

Kuopion kaupunki haki kuntalaisilta ehdotuksia vuoden 2020 Turvallisuusteko-palkinnon saajaksi, joista työryhmä valitsi yksimielisesti SPR:n paikallisosastot, johon kuuluvat Kuopio, Juankoski, Maaninka ja Nilsiä, ja SPR:n Savo-Karjalan piirin. Palkinto annetaan arvokkaasta osallistumisesta koronatilanteen aikaiseen työhön. Kunniamaininnan saa Tukikohta-seurakunta vapaaehtoistyönä tehtävästä ruoka-aputyöstään.
Lue lisääTietojaVuoden 2020 turvallisuusteko-huomionosoitukset SPR:lle ja Tukikohta-seurakunnalle »

Vielä ehtii ehdottamaan turvallisuusteko-palkinnon voittajaa

Oletko kohdannut arjessasi tilanteita, jossa mielestäsi turvallisuuteen oli panostettu? Vielä ehdit tuomaan esille arjen turvallisuutta edistävän asian, teon tai toiminnan ja ehdottamaan vuoden 2020 turvallisuusteko-palkinnon saajaa. Nimensä jättäneiden palkinnon ehdottajien kesken arvotaan lahjakortteja Kuopion kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Turvallisuuden edistämiseen liittyvä asia voi olla esimerkiksi teko, jolla on ehkäisty ansiokkaasti tapaturmia, vaaratilanteita tai vaikka koronaviruksen leviämistä. Palkinnon saajia voi esittää perjantaihin 5.10.2019 saakka.
Lue lisääTietojaVielä ehtii ehdottamaan turvallisuusteko-palkinnon voittajaa »