Tilastouutiset Tilastouutiset

27.5.2020 Huhtikuun työttömyysluvuissa näkyy rajusti koronapandemia. Työttömyysaste kipusi 16.7 %:iin. Vuoden 1994 lama-ajan huhtikuussa työttömyysaste oli 21,5 % ja seuraavan laman aikaan huhtikuussa 1998 17,7%.Työttömänä oli huhtikuun 2020 lopussa 9512 henkeä eli 77 % enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettuja oli 3350 henkeä, kasvua edelliseen vuoteen peräti +912 %. Kuopion kaupugin työllisyyskatsaus 4/2020

28.5.2020 Kuopion väestö, työttömyys ja asuntorakentaminen tammi-huhtikuu 2020

8.5.2020 Kuopion lapsiperhepalvelujen vuosiraportti 2019 Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 7 % vuoteen 2018 verrattuna. Ilmoituksia vastaanotettiin 3714 kpl ja ne koskivat 2033 lasta.  Vuoden lopussa kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 356 lasta.


5.5.2020 Kuopion seudun yritysten liikevaihto oli yhteensä 7423 milj. euroa ja kasvoi vuonna 2019 noin 6 %. Palkkasumma oli 2355 milj. euroa ja vientiliikevaihto 710 milj. euroa.
Kuopion seudun yritysten liiketoiminta 2019

24.4.2020 Vuonna 2019 Kuopiossa asui noin 3200 ulkomaalaista ja heillä oli yli 100 eri kansalaisuutta. Kuopiolaisista vieraskielisiä oli noin 4900 henkeä ja heillä oli noin 80 eri äidinkieltä.
Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2019
Foreigners in Kuopio 2019

2.4.2020 Kuopion matkailu vuonna 2019.  Vuonna 2019 Kuopiossa oli 6. eniten yöpymiskertoja vertailukaupunkien joukossa, + 2 % edellisestä vuodesta. Ulkomaalaisten yöpymisten osuus oli 11 %.

24.3.2020 Kuopion virallinen väkiluku 31.12.2019 oli 119 282 henkeä. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 618 henkeä, 0,5 %. Vertailukaupunkien joukossa Kuopion väestönlisäys oli keskitasoa.
Väestö, työttömyys, rakentaminen 2019
Population, unemployment, new dwellings 2019
 

Ajankohtaisia tilastotiedotteita Ajankohtaisia tilastotiedotteita

Tilastotiedote 8/2020 - Kuopion väestö, työttömyys ja asuminen tammi-huntikuu 2020 (28.5.2020)
Tilastotiedote 7/2020 - Kuopion lapsiperhepalveluiden vuosiraportti 2019 (8.5.2020)
Tilastotiedote 6/2020 - Kuopion seudun yritysten liiketoiminta (5/2020)
Tilastotiedote 5/2020 - Kuopion ulkomaalaiset 2019 (5/2020)
Tilastotiedote 4/2020 - Kuopion matkailu vuonna 2019 (2.4.2020)
Tilastotiedote 2/2020 - Hyvinvoinnin edistämisen toimintatietoa (20.2.2020)
Tilastotiedote 1/2020 - Kuopion väestö, työttömyys ja rakentaminen tammi-joulukuu 2019 - Kuopio, population, unemployment, new dwellings 2019 (27.1.2020, päiv. 26.3.2020)
Tilastotiedote 20/2019 - Kuopion 15-24 v. nuoret Kuopiossa asui 15-24 v. nuoria noin 15 600 vuoden 2018 lopussa. Ulkomaalaisia nuoria oli 337 ja vieraskielisiä nuoria 610.
Tilastotiedote 18/2019 - Kuopion työpaikat 2017 Kuopiossa oli 51 833 työpaikkaa vuoden 2017 lopulla. Vuonna 2017 työpaikkamäärä kasvoi noin 1 000.
Tilastotiedote 17/2019 - Kuopion väestöennuste, Tilastokeskus 09_2019 Tilastokeskuksen  väestöennusteen mukaan Kuopion väestönkasvu lähivuosille olisi noin 350 henkeä vuodessa ja muutos vuoteen 2030 olisi  noin +3400 henkeä ja vuoteen 2040 noin +2300 henkeä.
Tilastotiedote 23.8.2019 Kuopion yritysten liiketoiminta 2010-2018 ja alkuvuosi 2019 Kuopion yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli tammi-toukokuulta 2019 noin 2500 milj. euroa. Yritysten palkkasumma tammikuulta 2019 oli noin 160 milj. euroa.
Tilastotiedote 19.6.2019 Kuopion muuttoliike 2018
Tilastotiedote 21.5.2019 Kuopion kestävän kehityksen mittareita - Sustainable Development Indicators
Tilastotiedote 04/2018 Kuopion maaseutualueet 2018

Vuoden 2019 ja sitä aiemmat tilastotiedotteet

Tilastoaineistot Tilastoaineistot

Kuopion väestö alueittain aikasarja (xlsx)
Kuopion väestö ja ennuste ikäryhmittäin aikasarja (xlsx)
Kuopion väestö alueittain, ikäluokittain 2015 - 2018/31.12. (xlsx)
Kuopion väkiluvut 1782 -2019 (xlsx)
Kuopion rakennukset alueittain 2018 (xlsx)

Avainluvut Avainluvut

Väkiluku, ennakkotieto 30.4.2020 119 235

Väkiluku 31.12.2019
119 282

Väestönmuutos
2019 +618, +0,5 %
2018 +455, +0,4 %
Uusia asuntoja
2019 - 950
2018 - 1803
Työpaikat
2017 - 51 833
2016 - 50 877
Työllisyyskatsaus 4/2020
työttömät 9512 tyött.aste 16,7 %

Kuopion tietopaketti Kuopion tietopaketti

Kuopion tietopaketti
Noin 60 diaa (PowerPoint), joita voit käyttää esitellessäsi Kuopiota.

Aluejaot Aluejaot

Suunnittelualuejako (pdf)

Äänestysaluejako (pdf)

Tilastolinkit Tilastolinkit

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Tietopalvelu
Suokatu 42 A 3 krs.
PL 1097, 70110 Kuopio
talousjastrategia(at)kuopio.fi