Uusimmat tilastotiedotteet Uusimmat tilastotiedotteet

7.10.2020 Kuopio alueittain - tilastotietoa väestöstä ja työpaikoista alueittain
Tutki Kuopion eri alueiden väestömääriä ikäryhmittäin 31.12.2019 tilanteesta. Raportista saat selville myös alueen  lasten, opiskelijoiden, eläkeläisten, työllisten ja työttömien määrät 31.12.2017 tilanteesta. Työpaikkojen lukumäärä on myös vuoden 2017 tieto.

24.9.2020 Kuopion väestö, työttömyys ja asuntorakentaminen tammi-elokuu 2020
20.10.2020 Kuopion kaupungin työllisyyskatsaus syyskuu 2020
25.9.2020 Kuopion matkailun tunnuslukuja tammi-elokuu 2020
24.8.2020 Kuopion yritysten liiketoiminta 2010-2019 ja alkuvuosi 2020

Vuositiedotteet Vuositiedotteet

12.6.2020 Kuopion muuttoliike 2019
Kuopion nettomuutto vuonna 2019 oli 762 henkeä ja kasvoi noin 200 muuttajalla. Nettomuuton eniten kasvanut ikäryhmä oli 20-24 -vuotiaat. Tilastotiedote 9/2020, 12.6.2020

15.6.2020 Kuopion väestö, työpaikat, asuminen - asumisen rakentamisen eteneminen 2021-2025 Kh

8.5.2020 Kuopion lapsiperhepalveluiden vuosiraportti 2019
Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 7 % vuoteen 2018 verrattuna. Ilmoituksia vastaanotettiin 3714 kpl ja ne koskivat 2033 lasta.  Vuoden lopussa kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 356 lasta. Tilastotiedote 7/2020,
Kuopion seudun yritysten liiketoiminta (5/2020) Tilastotiedote 6/2020

24.4.2020 Kuopion väestö kielen ja kansalaisuuden mukaan 2019 (5/2020) - Foreigners in Kuopio 2019
Vuonna 2019 Kuopiossa asui noin 3200 ulkomaalaista ja heillä oli yli 100 eri kansalaisuutta. Kuopiolaisista vieraskielisiä oli noin 4900 henkeä ja heillä oli noin 80 eri äidinkieltä. Tilastotiedote 5/2020

20.2.2020 Kuopion matkailu vuonna 2019 (2.4.2020)
Vuonna 2019 Kuopiossa oli 6. eniten yöpymiskertoja vertailukaupunkien joukossa, + 2 % edellisestä vuodesta. Ulkomaalaisten yöpymisten osuus oli 11 %. Tilastotiedote 4/2020

26.3.2020 Hyvinvoinnin edistämisen toimintatietoa 2019 Tilastotiedote 2/2020

27.1.2020 Kuopion väestö, työttömyys ja rakentaminen tammi-joulukuu 2019 - Kuopio, population, unemployment, new dwellings 2019
Kuopion   virallinen väkiluku 31.12.2019 oli 119 282 henkeä. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 618 henkeä, 0,5 %. Vertailukaupunkien joukossa Kuopion väestönlisäys oli keskitasoa. Tilastotiedote 1 ja 3/2020

Aiempia tilastotiedotteita Aiempia tilastotiedotteita

Linkki aiemmin julkaistuihin tilastotiedotteisiin

Tilastoaineistot Tilastoaineistot

Kuopion väestö alueittain aikasarja (xlsx)
Kuopion väestö ja ennuste ikäryhmittäin aikasarja (xlsx)
Kuopion väkiluvut 1782-2019 (xlsx)
Kuopion valmistuneet rakennukset alueittain 2019 (xlsx)

Avainluvut Avainluvut

Väkiluku, ennakkotieto 31.8.2020
119 750
Väkiluku 31.12.2019
119 282
Väestönmuutos
2019 +618, +0,5 %
2018 +455, +0,4 %

Uusia asuntoja
2019   950
2018 1803

Työpaikat
2018  52 932
2017  51 833
2016  50 877

Työllisyyskatsaus 9/2020
työttömät 6361 tyött.aste 11,2 %

Kuopion tietopaketti Kuopion tietopaketti

Kuopion tietopaketti
Noin 60 diaa (PowerPoint), joita voit käyttää esitellessäsi Kuopiota.

Aluejaot Aluejaot

Suunnittelualuejako (pdf)

Äänestysaluejako (pdf)

Tilastolinkit Tilastolinkit

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Talous- ja omistajaohjaus, tietopalvelu
Suokatu 42 A 3 krs.
PL 1097, 70110 Kuopio
talousjastrategia(at)kuopio.fi