Uusimmat tilastotiedotteet Uusimmat tilastotiedotteet

22.12.2020 Kuopion väestö, työttömyys ja rakentaminen tammi-marraskuu 2020 (pdf)
22.12.2020 Kuopion kaupungin työllisyyskatsaus marraskuu 2020
8.12.2020 Kuopion ja vertailukaupunkien työllisyysasteet 2018 (pdf)

27.11.2020 Kuopion matkailun tunnuslukuja tammi-lokakuu 2020
26.10.2020 Kuopion työpaikat 2018 Kuopion työpaikkamäärä kasvoi noin 1100 työpaikalla vuonna 2018 Tilastokeskuksen 16.10.2020 julkistuksen mukaan.
7.10.2020 Kuopio alueittain - tilastotietoa väestöstä ja työpaikoista alueittain

Tutki Kuopion eri alueiden väestömääriä ikäryhmittäin 31.12.2019 tilanteesta. Raportista saat selville myös alueen  lasten, opiskelijoiden, eläkeläisten, työllisten ja työttömien määrät 31.12.2017 tilanteesta. Työpaikkojen lukumäärä on myös vuoden 2017 tieto.
24.8.2020 Kuopion yritysten liiketoiminta 2010-2019 ja alkuvuosi 2020

Vuositiedotteet Vuositiedotteet

26.10.2020 Kuopion työpaikat 2018 Kuopion työpaikkamäärä kasvoi noin 1100 työpaikalla vuonna 2018 Tilastokeskuksen 16.10.2020 julkistuksen mukaan.

12.6.2020
Kuopion muuttoliike 2019
Kuopion nettomuutto vuonna 2019 oli 762 henkeä ja kasvoi noin 200 muuttajalla. Nettomuuton eniten kasvanut ikäryhmä oli 20-24 -vuotiaat. Tilastotiedote 9/2020, 12.6.2020

15.6.2020 Kuopion väestö, työpaikat, asuminen - asumisen rakentamisen eteneminen 2021-2025

8.5.2020 Kuopion lapsiperhepalveluiden vuosiraportti 2019
Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 7 % vuoteen 2018 verrattuna. Ilmoituksia vastaanotettiin 3714 kpl ja ne koskivat 2033 lasta.  Vuoden lopussa kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 356 lasta. Tilastotiedote 7/2020

Kuopion seudun yritysten liiketoiminta (5/2020) Tilastotiedote 6/2020

24.4.2020 Kuopion väestö kielen ja kansalaisuuden mukaan 2019 (5/2020) - Foreigners in Kuopio 2019
Vuonna 2019 Kuopiossa asui noin 3200 ulkomaalaista ja heillä oli yli 100 eri kansalaisuutta. Kuopiolaisista vieraskielisiä oli noin 4900 henkeä ja heillä oli noin 80 eri äidinkieltä. Tilastotiedote 5/2020

20.2.2020 Kuopion matkailu vuonna 2019 (2.4.2020)
Vuonna 2019 Kuopiossa oli 6. eniten yöpymiskertoja vertailukaupunkien joukossa, + 2 % edellisestä vuodesta. Ulkomaalaisten yöpymisten osuus oli 11 %. Tilastotiedote 4/2020

26.3.2020 Hyvinvoinnin edistämisen toimintatietoa 2019 Tilastotiedote 2/2020

27.1.2020 Kuopion väestö, työttömyys ja rakentaminen tammi-joulukuu 2019 - Kuopio, population, unemployment, new dwellings 2019
Kuopion   virallinen väkiluku 31.12.2019 oli 119 282 henkeä. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 618 henkeä, 0,5 %. Vertailukaupunkien joukossa Kuopion väestönlisäys oli keskitasoa. Tilastotiedote 1 ja 3/2020

Aiempia tilastotiedotteita Aiempia tilastotiedotteita

Avainluvut Avainluvut

Väkiluku, ennakkotieto 30.11.2020
120 238
Väkiluku 31.12.2019
119 282
Väestönmuutos
tammi-marras 2020 +956
2019 +618, +0,5 %
2018 +455, +0,4 %

Uusia asuntoja
2019   950
2018 1803

Työpaikat
2018  52 932
2017  51 833
2016  50 877

Työllisyyskatsaus 11/2020
työttömät 6490 tyött.aste 11,4 %

Kuopion tietopaketti Kuopion tietopaketti

Kuopion tietopaketti
Noin 60 diaa (PowerPoint), joita voit käyttää esitellessäsi Kuopiota.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Talous- ja omistajaohjaus, tietopalvelu
Suokatu 42 A 3 krs.
PL 1097, 70110 Kuopio
talousjastrategia(at)kuopio.fi