Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset


Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat myös liikelaitosten erillistilinpäätökset.Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan strategian ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksia tehdään kaksi ja tilinpäätös. Taloutta seurataan lisäksi kuukausiraporteilla.

Tilinpäätökset

 

Tilinpäätös 2020


Kuopion kaupungin tilinpäätös muodostui 19,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Poikkeusoloista huolimatta Kuopio saavutti keskeiset tavoitteet ja peruspalvelujen toimivuudesta huolehdittiin. Monet kuntapalvelut siirtyivät verkkoon ja työn tekemisen tavat muuttuivat. Kuopion vetovoima vahvistui entisestään. Kuopio nousi Suomen kahdeksanneksi suurimmaksi kaupungiksi.

Tilinpäätöstiedote (pdf)
Tilinpäätöksen esittelyaineisto (pdf)
Tilinpäätöskirja 2020 (pdf)
Kaupunginjohtajan esittelyvideo tilinpäätöksestä (vimeo)

 

Aikaisemmat tilinpäätökset

 

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2019 (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2019 esittelydiat (pdf)

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2018  (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2018 esittelydiat (pdf)

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2017, kv. 11.6.2017 (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2017 esittelydiat (pdf)

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2016 (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2016 esittelydiat (pdf)

Juankosken kaupungin tilinpäätös 2016
Juankosken tilinpäätöksen 2016 esittelydiat

Veroprosentit Veroprosentit

 

  2019 2020 2021 2022
Tuloveroprosentti 20,50 % 20,75 % 20,75 % 20,75 %
Kiinteistöt:        
Yleinen kiinteistövero 1,30 % 1,30 % 1,30 % 1,30 %
Vakituinen asuminen 0,52 % 0,52 % 0,62 % 0,62 %
Voimalaitosrakennus 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %
Muu kuin vakituinen asuminen 1,10 % 1,35 % 1,35 % 1,35 %
Rakentamaton asuinpaikka 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %