Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset


Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat myös liikelaitosten erillistilinpäätökset. Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan strategian ja tavoitteiden toteutumisesta neljä kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksia tehdään kolme ja tilinpäätös. Taloutta seurataan lisäksi kuukausiraporteilla.

Tilinpäätös 2021


Kuopion kaupungin tilinpäätös muodostui 12,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kuopion asukasluvun kasvu oli historiallisen suuri, yli 1300 asukasta. Kuntien välissä muutossa Kuopio oli Suomen toiseksi vetovoimaisin. 


Kaupunginjohtajan esittelyvideo tilinpäätöksestä:

 

Aikaisemmat tilinpäätökset


Kuopion kaupungin tilinpäätös 2020 (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2020 esittelydiat (pdf)

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2019 (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2019 esittelydiat (pdf)

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2018  (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2018 esittelydiat (pdf)

 

Hyvinvointikertomukset

Kuopion hyvinvointikertomukset
 

Veroprosentit Veroprosentit

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Tuloveroprosentti 20,50 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 8,11 %
Kiinteistöt:          
Yleinen kiinteistövero 1,30 % 1,30 % 1,30 % 1,30 % 1,30 %
Vakituinen asuminen 0,52 % 0,52 % 0,62 % 0,62 % 0,62 %
Voimalaitosrakennus 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %
Muu kuin vakituinen asuminen 1,10 % 1,35 % 1,35 % 1,35 % 1,35 %
Rakentamaton asuinpaikka 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Yleishyödyllinen yhteisö - - - - 0,00 %