Markkinointi ja viestintä

Markkinointi- ja viestintäyksikkö vastaa kaupungin kokonaisviestinnästä ja sen edellytysten luomisesta. Yksikkö kehittää, ohjaa ja koordinoi markkinointia ja viestintää, antaa asiantuntija-apua sekä järjestää henkilöstön markkinointi- ja viestintäkoulutusta. 

Johto ja hallinto

Kirsi Soininen

Markkinointijohtaja

Raija Korhonen

Viestintäpäällikkö

Petri Kervola

Asiakaspäällikkö

Päivi Vironen

Palvelukoordinaattori

Asiantuntijat

Reetta Airaksinen

Projektipäällikkö

Pohjois-Savon Osaa­ja­ve­to­voi­ma­han­ke / Talent First

Henna Halmetvaara

Projektisuunnittelija

Pohjois-Savon Osaa­ja­ve­to­voi­ma­han­ke / Talent First

Laura Kokko henkilökuva

Laura Kokko

Markkinointikoordinaattori

Mirja Kolehmainen

Viestintäasiantuntija

Kau­pun­kiym­pä­ris­tön palvelualue

Olga Kärppä

Viestintäkoordinaattori

Henna Lindroos

Viestintäasiantuntija

Kasvun ja oppimisen sekä hy­vin­voin­nin edistämisen pal­ve­lua­lu­eet, krii­si­vies­tin­tä, kan­sain­vä­li­nen viestintä

Soile Nevalainen

Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

Annika Parkkonen

Viestintäsuunnittelija

Sanna Pietikäinen

Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

Raimo Pesonen

Mediatuottaja

Elina Saarela

Viestintäasiantuntija

Poissa 23.1.2023 – 3.7.2024

Jatta Salminen

Projektikoordinaattori, Kuopio250 -juhlavuosi

Ville Titoff

Viestintäsuunnittelija

Nina Venäläinen

Projektipäällikkö, Kuopio250 -juhlavuosi