Maahanmuuttajat

Kuopiossa asuu noin 3250 ulkomaan kansalaista (4/2021), joka on 2,7 % kuntalaisista. Vieraskielisiä on keskuudessamme noin 5100 henkilöä eli 4,2 % kuopiolaisista. Vieraskielisellä tarkoitetaan henkilöä, jonka äidinkieli on joku muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Kaikkiaan Kuopiossa on 112 eri kansalaisuutta ja äidinkielinä puhutaan 83 eri kieltä. Kuopiolaiset ovat syntyneet 133 eri maassa. Kansainvälisyys koetaan Kuopiossa voimavarana ja ilon aiheena.

Kuopioon muutetaan monista eri syistä. Tänne tullaan työperusteisesti, opiskelemaan, puolison tai muun perhesiteen vuoksi, paluumuuttajina sekä pakolaisina. Kuopiossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa. Talent Hub toiminnalla kehitetään kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä ja Kuopion alueelle sitoutumista. Yhä enenevässä määrin kansainvälistyvä yritystoiminta tarvitsee osaavaa työvoimaa, näin ollen työperusteinen maahanmuutto onkin Kuopion kaupungin kotouttamistyössä yksi kärkiteemoista.

Kuopion kaupungille monikulttuurisuus on rikkaus, jota halutaan kehittää. Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden sekä kaikkien maahanmuuttajien parissa työskentelevien tahojen kanssa. Yhteistyömme on laaja-alaista ja se on kotouttamisen elinehto. Myös jokainen kuntalainen voi edesauttaa kotoutumista. Voimme oppia toinen toisiltamme. Tehdään yhdessä Kuopiosta hyvän elämän pääkaupunki myös kotoutujille!

Neuvonta ja ohjaus

Navigaattorissa sijaitsee maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu. Navigaattorissa maahanmuuttaja saa ohjausta ja neuvontaa aivan kaikissa elämän kysymyksissä. Navigaattorista löytyvät kattavat palvelut myös työllistymiseen liittyen. Ohjausta ja neuvontaa saavat aivan kaikki, elämäntilanteesta tai statuksesta riippumatta. Lämpimästi tervetuloa!

Maahanmuuttajayksikkö palvelee pakolaisia ja turvapaikan saaneita ulkomaalaisia.

Kuopion Setlementti Puijola ry:n ylläpitämä Kompassi tarjoaa monikulttuurisen kohtauspaikan Kuopion ydinkeskustassa. Kompassi tarjoaa palveluita maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille sekä järjestää monipuolista toimintaa ryhmille.

Kuopion kaupunginkirjasto tarjoaa maahanmuuttajille monia palveluja.

Opetus ja koulutus

Peruskouluikäisten maahanmuuttajien valmistavaa opetusta järjestetään tällä hetkellä ensisijaisesti Kalevalan ja Pyörön kouluissa. Tietoa maahanmuuttajien perusopetuksesta ja oman kielen opetuksesta.

Kuopion kansalaisopisto järjestää räätälöityä suomen kielen koulutusta useilla taitotasoilla.

Terveydenhuolto

Maahanmuuttajat käyttävät Kuopiossa samoja terveys- ja sosiaalipalveluja kuin muutkin kuntalaiset. Poikkeuksena ovat maahanmuuttajat, jotka ovat saapuneet Kuopioon pakolaisina. Kuopion kaupungin maahanmuuttajayksikkö hoitaa heidän palvelunsa.

Muuttajapalvelu

Muuttajapalvelun sivuilta Kuopion alueelle muuttavat tai alueestamme kiinnostuneet löytävät paljon hyödyllistä tietoa.

Infopankki

InfoFinland tarjoaa maahanmuuttajalle tietoa Suomesta usealla eri kielellä.

Lisätietoja Lisätietoja

Maahanmuuttokoordinaattori
Jouko Miettinen
044 718 1851
jouko.miettinen(at)kuopio.fi