Tietosuojaselosteet


Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Tälle sivulle kootaan Kuopion kaupungin tietosuoja- ja rekisteriselosteita. Kukin virasto ja yksikkö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Lisätietoja henkilötietolainsäädännöstä Tietosuojavaltuutetun toimistosta http://www.tietosuoja.fi/fi/

Huom.: Tämä sivu on osittain vielä työn alla. Osa rekisteriselosteista on luettavissa; klikkaa otsikoita tai tiedostoja.

Tietosuojaselosteet
 

Elinvoima- ja konsernipalvelut


Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kaupunkiympäristön palvelualue

Perusturvan palvelualue

Terveydenhuollon palvelualue

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Tarkastustoimi

 

Rekisteriselosteet

Dokumentit
Tässä kansiossa ei ole dokumentteja tai mediatiedostoja.
Nimi Koko
Tässä kansiossa ei ole dokumentteja tai mediatiedostoja.
Tässä kansiossa ei ole dokumentteja tai mediatiedostoja.