Tilastouutiset Tilastouutiset

2.4.2020 Kuopion matkailu vuonna 2019.  Vuonna 2019 Kuopiossa oli 6. eniten yöpymiskertoja vertailukaupunkien joukossa, + 2 % edellisestä vuodesta. Ulkomaalaisten yöpymisten osuus oli 11 %.

24.3.2020 Kuopion virallinen väkiluku 31.12.2019 oli 119 282 henkeä. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 618 henkeä, 0,5 %. Vertailukaupunkien joukossa Kuopion väestönlisäys oli keskitasoa.

Väestö, työttömyys, rakentaminen 2019
Population, unemployment, new dwellings 2019
 

Ajankohtaisia tilastotiedotteita Ajankohtaisia tilastotiedotteita

Tilastotiedote 4/2020 - Kuopion matkailu vuonna 2019 (2.4.2020)
Tilastotiedote 2/2020 - Hyvinvoinnin edistämisen toimintatietoa (20.2.2020)
Tilastotiedote 1/2020 - Kuopion väestö, työttömyys ja rakentaminen tammi-joulukuu 2019 - Kuopio, population, unemployment, new dwellings 2019 (27.1.2020, päiv. 26.3.2020)
Tilastotiedote 20/2019 - Kuopion 15-24 v. nuoret Kuopiossa asui 15-24 v. nuoria noin 15 600 vuoden 2018 lopussa. Ulkomaalaisia nuoria oli 337 ja vieraskielisiä nuoria 610.
Tilastotiedote 18/2019 - Kuopion työpaikat 2017 Kuopiossa oli 51 833 työpaikkaa vuoden 2017 lopulla. Vuonna 2017 työpaikkamäärä kasvoi noin 1 000.
Tilastotiedote 17/2019 - Kuopion väestöennuste, Tilastokeskus 09_2019 Tilastokeskuksen  väestöennusteen mukaan Kuopion väestönkasvu lähivuosille olisi noin 350 henkeä vuodessa ja muutos vuoteen 2030 olisi  noin +3400 henkeä ja vuoteen 2040 noin +2300 henkeä.
Tilastotiedote 23.8.2019 Kuopion yritysten liiketoiminta 2010-2018 ja alkuvuosi 2019 Kuopion yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli tammi-toukokuulta 2019 noin 2500 milj. euroa. Yritysten palkkasumma tammikuulta 2019 oli noin 160 milj. euroa.
Tilastotiedote 19.6.2019 Kuopion muuttoliike 2018
Tilastotiedote 21.5.2019 Kuopion kestävän kehityksen mittareita - Sustainable Development Indicators
Tilastotiedote 14.5.2019  Kuopion ulkomaalaiset 2018. - Foreigners in Kuopio 2018. Kuopiossa asui noin 3103 ulkomaan kansalaista vuonna 2018 ja vieraskielisiä 4685 henkeä. Kansalaisuuksia on noin 100 ja kieliä noin 80.
Tilastotiedote 04/2018 Kuopion maaseutualueet 2018

Vuoden 2019 ja sitä aiemmat tilastotiedotteet

Tilastoaineistot Tilastoaineistot

Kuopion väestö alueittain aikasarja (xlsx)
Kuopion väestö ja ennuste ikäryhmittäin aikasarja (xlsx)
Kuopion väestö alueittain, ikäluokittain 2015 - 2018/31.12. (xlsx)
Kuopion väkiluvut 1782 -2019 (xlsx)
Kuopion rakennukset alueittain 2018 (xlsx)

Avainluvut Avainluvut

Väkiluku 31.12.2019
119 282

Väestönmuutos
2019 +618, +0,5 %
2018 +455, +0,4 %
Uusia asuntoja
2019 - 950
2018 - 1803
Työpaikat
2017 - 51 833
2016 - 50 877
Työttömyyskatsaus 2/2020
työttömät 6020, tyött.aste 10,7 %

Kuopion tietopaketti Kuopion tietopaketti

Kuopion tietopaketti
Noin 60 diaa (PowerPoint), joita voit käyttää esitellessäsi Kuopiota.

Aluejaot Aluejaot

Suunnittelualuejako (pdf)

Äänestysaluejako (pdf)

Tilastolinkit Tilastolinkit

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Tietopalvelu
Suokatu 42 A 3 krs.
PL 1097, 70110 Kuopio
talousjastrategia(at)kuopio.fi