Vaalit ja äänestäminen

Kuntavaalit


Äänestämällä kuntavaaleissa voit vaikuttaa asioihin, jotka ovat osa päivittäistä elämääsi.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Nämä luottamusmiehet käyttävät kuntien ylintä päätösvaltaa neljän vuoden ajan. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Kuopion kaupunginvaltuustoon kuuluu 59 jäsentä.

Kuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein.

Aluevaalit


Tammikuussa 2022 pidettiin Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valittiin aluevaltuustot hyvinvointialueille. Kuntien vastuulla olleet sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen siirtyivät hyvinvointialueille. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.

Eduskuntavaalit  2.4.2023


Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. 

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyksen sijasta voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Kuopiossa ennakkoon voi äänestää myös äänestysbusseissa, jotka kiertävät kuntaliitosalueilla.

Ennakkoäänestys on 22. - 28.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä sunnuntai 2.4.2023. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.

Ehdokkaat

Eduskuntavaalien 2023 vaalimainospaikat:

Europarlamenttivaalit


Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista.

Presidentinvaalit


Tasavallan presidentti on yksi Suomen ylimmistä valtioelimistä eduskunnan ja valtioneuvoston (hallitus) kanssa. Hänen tehtävänsä liittyvät ennen muuta ulkopolitiikkaan.

Suomen Perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai.

Linkkejä muualle Linkkejä muualle