TE-palvelut siirtyvät kuntiin

Eduskunta on hyväksynyt lain julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille 1.1.2025 alkaen. Pohjois-Savossa on valmistauduttu uudistukseen työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ja yhteisen palvelustrategian valmistelun avulla. 
 

TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 hallituksen esityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille. Laki vaatii vielä presidentin vahvistuksen. TE-henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin. 

Kuntien vastuulle siirtyvillä TE-palveluilla halutaan edistää työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua entistä vaikuttavammin. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, ne tukevat tavoitetta nopeammasta työllistymisestä. 
 

TE-palvelujen siirto kuntiin tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Omassa kunnassa tunnetaan hyvin asukkaat ja paikallinen elinkeinoelämä. Työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille voidaan räätälöidä yksilöllisiä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluja. Kuntien paikallistuntemuksen ansiosta työn ja tekijöiden kohtaamista voidaan monin eri tavoin tehostaa. 
 

Kuopiossa TE-palvelujen siirtoon on valmistauduttu jo parhaillaan käynnissä olevan kuntakokeilun avulla. Uudistusta valmistellaan kuntien, valtion ja muun laajan kumppanuusverkoston yhteisellä palvelustrategiatyöllä. Palvelustrategian lähtökohtana ovat asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat TE-palvelut työnhakijoille, työnantajille ja yrittäjiksi aikoville osana kuntien elinvoimapalveluja.  
 

Lisätietoja TE-palvelut 2024 -uudistuksesta: