Vaikuta Kuopion luonnon tulevaisuuteen – LUMO-ohjelman päivitystyö käynnissä

Monimuotoinen luonto ja puhdas ympäristö ovat Kuopion rikkaus. Luonnon monimuotoisuus ei rajoitu vain luonnontilaisiin metsiin tai luonnonsuojelualueisiin, vaan monimuotoista luontoa löytyy myös erilaisilta hoidetuilta alueilta talousmetsistä virkistysalueisiin.

Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut päivittää parhaillaan luonnon monimuotoisuusohjelmaa eli LUMO-ohjelmaa. Siihen kootaan tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kaupunki voi omassa toiminnassaan turvata luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Ohjelmassa esitetään päätavoitteet, joilla pyritään parantamaan kuopiolaisen luonnon tilaa, turvaamaan monimuotoinen lähiluonto, parantamaan viheryhteyksiä, suojelemaan arvokkaita luontokohteita ja uhanalaisia lajeja, ehkäisemään metsäluonnon köyhtymistä, turvaamaan ja parantamamaan vesien tilaa, tehostamaan vieraslajien torjuntaa sekä lisäämään kaikkien kuopiolaisten tietämystä luonnon monimuotoisuuden merkityksestä. Ohjelmassa esitetään lisäksi tarkat toimenpiteet, joilla päätavoitteisiin pyritään pääsemään.

LUMO-ohjelma on tarkoitus saada valmiiksi ja hyväksyttyä kaupunkirakennelautakunnassa ja kaupunginhallituksessa syksyn 2023 aikana. Uusi ohjelma tulee olemaan voimassa vuoteen 2030 asti. Valmis ohjelma julkaistaan kaupungin nettisivuilla.

Kuopiolaisilla mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön

Kuopiolaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ohjelman sisältöön vastaamalla lyhyeen kyselyyn. Kyselyyn vastaamalla on mahdollista kertoa mitä asioita olisi tärkeää ottaa huomioon kuopiolaisen luonnon turvaamisessa. Kysely on avoinna sunnuntaihin 26.3.2023 saakka. Vastaa kyselyyn.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 5 kahden elokuvalipun settiä Kino Kuvakukkoon.

Lisätietoja:
Anniina Le Tortorec, ympäristönsuojelusuunnittelija, Kuopion kaupunki
044 718 2143, anniina.letortorec(at)kuopio.fi