Uutisarkisto

Tältä sivulta löydät kaikki sivustolla julkaistut uutiset.

Miten opiskelijat kehittäisivät Kuopiota? Opiskelijakaupunki Kuopio -selvityksen tulokset valmistuivat

Tule osallistumaan Tulevaisuuden kaupunkirakenne -seminaariin

Kuopion kaupungintalo aamuvalossa talvella.

Kuopiolaiset ja kaupungin henkilökunta antoivat mielipiteensä talouden tasapainotusohjelmaan  

Hulevesitulvariskien alustavaa arviointia päivitetään – vastaa kyselyyn

Kuopio haluaa parantaa asemaansa houkuttelevana opiskelijakaupunkina

Vihreitä puunoksia vaaleansinistä taivasta vasten.

Osallistu ja vaikuta Kuopion taskupuistojen kehittämiseen - vastaa asukaskyselyymme

Vastaa kyselyyn Kuopion kaupungin asukkaiden ääniympäristön kokemuksista

Kaksi henkilöä pyöräilee, taustalla punainen tiilirakennus ja koivuja.

Miten kaupunki voisi tukea kuntalaisia siirtymisessä kestävämpään elämään - vaikuta osallistumalla Kuopion resurssiviisausohjelman päivitystyöhön

Kouluterveyskysely 2023: Lähes kaikki kuopiolaiset lapset ja nuoret harrastavat viikoittain

Lähes jokaisella kuopiolaisella lapsella ja nuorella on jokin harrastus. Näin kertoo tuore Kouluterveyskysely 2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamalla kyselyllä selvitetään lasten ja nuorten hyvinvointiin, terveyteen, koulunkäyntiin ja opiskeluun, osallisuuteen […]

Kuopion keskusta-alueen pysäköintiselvityksestä avattu kysely

Kuopion kaupunki laatii keskusta-alueen pysäköintiselvitystä. Selvitykseen liittyen on avattu sähköinen asukaskysely, johon kuopiolaiset voi käydä kertomassa mielipiteensä tai näkemyksensä keskusta-alueen pysäköintijärjestelyjen toimivuudesta ja kehittämisestä. Toimivilla pysäköintiratkaisuilla voidaan vaikuttaa niin keskusta-alueen […]

Osallistu Itkonniemen kehittämiseen – kerro mielipiteesi vastaamalla kyselyyn

Kuopion kaupungin asemakaavoitus toteuttaa kyselyn Itkonniemen ranta-alueeseen liittyen osana Itkonniemi I -asemaakaavatyötä. Alueella on vireillä asemakaavan muutos ja kyselyn avulla on tarkoitus kartoittaa kuntalaisten kokemuksia ja näkemyksiä alueesta ja kuulla […]

Kysely ja yleisötilaisuudet Kuopion runkobussilinjastosta sekä vuoden 2024 linjastomuutoksista

Kuopion seudun joukkoliikenne, Vilkku, järjestää kyselyn ja yleisötilaisuuksia runkobussilinjoihin ja linjastosuunnitelmiin liittyen syys-lokakuussa. Suunnitelmiin toivotaan kommentteja, jotta tulevat muutokset palvelisivat matkustajia mahdollisimman hyvin. Runkobussilinjasto 2026 Linjoja 4, 5 ja 6 […]

Kuopiolaisia kutsutaan mukaan Terve Suomi -tutkimukseen

Terve Suomi (aiemmin FinSote) – tutkimus tuottaa tietoa aikuisväestön väestön hyvinvoinnista, elinoloista, terveydentilasta, elintavoista sekä työ- ja toimintakyvystä. Terve Suomi tutkimusta toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Terve Suomi -tutkimuksesta voit lukea […]

Kysely harjasuolauksesta talvella 2022–2023

Destia on kokeillut yhdessä Kuopion kaupungin kanssa harjasuolauksen pilottia talvikaudella 2022–2023. Kokeilu suoritettiin jalankulku- ja pyöräilyväylällä välillä Kallantie – Puijonsarventie viiden kilometrin matkalla. Kokeilun tarkoituksena oli selvittää harjasuolauksen toimivuutta Kuopiossa. […]