Kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet Kuopiossa ja Suonenjoella

Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuoden 2021 loppuun mennessä vuoden 1990 tasosta. Kuopion kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 44 prosenttia, ja asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt noin 51 prosenttia. Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 19 prosenttia, tosin asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt nousivat noin 2 prosenttia.

Tiedot perustuvat Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalvelujen tilaamaan laskelmaan Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2021, mukana laskelmissa on myös ennakkotiedot vuodesta 2022. Laskelmat on laatinut Sitowise Oy.

*Päästöjen yksikkö, hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv) kuvaa kaikkien tärkeimpien kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua lämmitysvaikutusta siten, että metaani ja dityppioksidi on yhteismitallistettu hiilidioksidiksi.

Kuopion kasvihuonekaasupäästöt

Kuopion kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021 olivat yhteensä 632 300 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv*), ja asukaskohtaiset päästöt 5,2 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv). Vähennystä päästöissä vuoden 1990 tasoon nähden on tullut noin 44 prosenttia, ja asukaskohtaisissa päästöissä noin 51 prosenttia. Kasvihuonekaasupäästöjen laskuun ovat vaikuttaneet erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen sekä puuperäisten polttoaineiden kasvanut osuus energiantuotannossa. Myös raskaan teollisuuden väheneminen on vaikuttanut merkittävästi päästöjen laskuun. Vuonna 2021 Kuopion suurimmat päästöjen aiheuttajat olivat tieliikenne, teollisuus ja työkoneet sekä kaukolämpö (kuva 2). Kuopion tavoitteena on vähentää päästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Päästöjen tulisi siis olla vuonna 2030 enintään 223 600 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv).

Kuopion kasvihuonekaasupäästöt (kt CO2-ekv) yhteensä ja asukasta kohden (t CO2-ekv) Kuopiossa vuosina 1990, 2006 ja 2008–2021 teollisuus mukaan lukien. Kuva: Kuopion CO2-raportti, Sitowise

Vaikka yleinen trendi on ollut laskusuuntainen vuodesta 1990, saattaa yksittäisinä vuosina päästöissä näkyä kuitenkin myös nousua. Esimerkiksi vuodesta 2017 vuoteen 2018 Kuopion päästöt nousivat noin 8 prosenttia, jolloin kaukolämmön ja kuluttajien sähkönkulutuksen päästöissä oli myös pientä nousua.

Kuopion kaupungin oman toiminnan päästöt ovat laskeneet noin 58 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2021, vaikka kuntaliitosten myötä kaupunki on kasvanut. Merkittävin oman toiminnan päästöjä aiheuttava sektori on rakennusten kaukolämmön kulutus, josta aiheutui 56 prosenttina kaupungin oman toiminnan päästöistä vuonna 2021.

Kuvassa vasemmalla Kuopion ja oikealla Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen eri sektoreille vuonna 2021. Kuva: Kuopion CO2-raportti, Sitowise

Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt

Suonenjoen raportin mukaan kasvihuonekaasujen päästöt olivat yhteensä 66 700 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv), ja päästöt asukasta kohti 9,7 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv) vuonna 2021. Laskua Suonenjoen kokonaispäästöissä on tullut 19 prosenttia tarkasteltuna aikavälillä 1990-2021, mutta samalla ajanjaksolla asukaskohtaisissa päästöissä on tullut nousua noin 2 prosenttia. Suonenjoella suurimmat päästöt tulivat tieliikenteestä ja maataloudesta.

Voit tutustua raportteihin tarkemmin sivuillamme.

Lisätietoja:
Mari Turunen, ympäristöasiantuntija, Kuopion kaupunki, 044 718 2870, mari.turunen(at)kuopio.fi