Kuopiossa ja Pohjois-Savossa runsaasti työmahdollisuuksia tarjolla  

Savilahden silta sateenkaaren väreihin valaistuna.

Kuopion alueella ja Pohjois-Savossa on paljon tilaa ja kysyntää osaavalle työvoimalle. Jatkossa työpaikkojen tarjonnan odotetaan lisääntyvän entisestään. Taantumavaiheesta huolimatta yrityksillä on kasvu- ja kehittymishalukkuutta tuleville vuosille. Paljon uutta on kehitteillä myös vihreään siirtymään ja uusiin energiamuotoihin liittyen.  Keskustelua aiheesta käytiin 23.11.2023 pidetyssä Pohjois-Savon vetovoimatyön johtoryhmässä. Se on Kuopion kaupungin koolle kutsuma sidosryhmien foorumi, jossa keskustellaan ajankohtaisista elinvoiman ja yhteistyön teemoista.  

– Maakuntamme elinkeinoelämän kasvutahto heijastuu osaajiin. Osaajatarve on meidän alueellamme suurempaa kuin muualla ja tarve kasvaa. Pelkästään 40 veturiyritystämme tarvitsee 2 200 työntekijää lisää seuraavan 5 vuoden aikana, kertoo toimitusjohtaja Kaija Savolainen Kuopion alueen kauppakamarista. 

Kuopion väestönkasvu tammi-lokakuulta oli 1328 henkeä. Pohjois-Savon väkiluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 485 hengellä tammi-lokakuussa 2023. Maahanmuuton osuus väestönmuutoksesta on merkittävä. Kuopion alueeseen selvitystenkin perusteella liitetty yhteisöllisyys on yksi Kuopion erottautumistekijä muihin kaupunkeihin nähden.   

Jotta työnhakijat ja työnantajat entistäkin paremmin kohtaisivat, vauhtia haetaan laaja-alaisista osaajien ja työntekijöiden saatavuuteen pureutuvista kehittämishankkeista, joissa on laajasti toimijoita mukana.

Alueella toimii parhaillaan esimerkiksi seuraavia hankkeita: 

  • Hankitaan kärkialojen työnantajilta ajankohtaistietoa työvoiman määrällisestä ja laadullisesta tarpeesta (Pohjois-Savon liitto: Ennakointitiedon integraatio Pohjois-Savossa-hanke).  
  • Osaajavetovoiman ja pitovoiman varmistamiseksi kehitetään alueellisten toimijoiden yhteistoimintamalli sekä yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja osaajien houkuttelemiseksi (Kuopion kaupunki ym.: Osaajavetovoimahanke).  
  • Vahvistetaan kansainvälisten opiskelijoiden integrointia työelämään ja lisätään valmiuksia myös työnantajaorganisaatioissa Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa (Itä-Suomen yliopisto ym.: Talent Hub Eastern Finland) 
  • Kootaan yhteen työnantajille tarjolla olevat tukipalvelut kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin eri vaiheisiin ja uusien kansainvälisten kuopiolaisten asettautumispalvelut (Kuopion kaupungin työllisyyspalvelujen International House -palvelukonseptin valmistelu Navigaattorin ohjauspalvelujen yhteyteen). 

– Hienoa, että juuri alkaneissa hankkeissa ja toimenpiteissä on nyt selkeästi nostettu osaajat, ihmiset toiminnan keskiöön, sanoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren.  

– Savon Yrittäjissä voimme nyt ensimmäistä kertaa linkittää kansainvälistä tutkintoa tekevät opiskelijat omaan kansainvälistymispalveluumme. Tämä on meille uusi aluevaltaus, josta odotamme hyviä tuloksia ensi keväästä lähtien.  

Lisäbuustia tilanteeseen tuo Itä-Suomen yliopiston DI-koulutuksen käynnistäminen, missä opiskelu ja työelämä halutaan saada kohtaamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ilonaiheita on myös Ylä-Savon ammattiopiston saama järjestämislupa englanninkieliselle kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnolle. Näiden lisäksi käynnissä on lukuisia yritysten kanssa toteutettavia kehittämishankkeita, jotka tuottavat uutta tietoa ja uusia toimintamuotoja.  

TE-palvelujen uudistusta valmistellaan parhaillaan ja uusilla työllisyysalueilla nähdään paljon keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksia. Maakunnan toimijat ovat tulevien vuosien suhteen odottavan positiivisella kannalla. Aiheen äärelle kokoonnutaan jatkossakin laajalla verkostolla, jotta tietoisuus moninaisista työmahdollisuuksista tavoittaisi osaajat, niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.