Kuopio, Jyväskylä ja Lahti etsivät rohkeita tiimejä ratkaisemaan rakennusalan työttömyyshaastetta

Kuopio, Jyväskylä ja Lahti haastavat yritykset, palveluntuottajat ja kumppanit kehittämään uudenlaisia palveluita, joiden avulla rakennusalan työttömät ja lomautetut löytävät pysyvän tai väliaikaisen työpaikan. Kaupungit toteuttavat haastekilpailun yhteishankintana.

Rakennusalan työttömyyden ja lomautuksien ennakoidaan kasvavan vuonna 2024 noin 20 000–30 000 hengellä Suomessa. Työttömyyden kasvu koskettaisi erityisen voimakkaasti kaupunkeja. Nykyennusteiden valossa Kuopioon, Jyväskylään, ja Lahteen voidaan odottaa yhteensä vähintään 1500 uutta rakennusalan työtöntä työnhakijaa. Kilpailun voittajan kanssa voidaan laatia palvelusopimus, jonka arvo on 270 000 euroa. Haastekilpailuun haku avautuu tammikuussa 2024.

– Haastekilpailu on erinomainen keino löytää ratkaisuja ja ratkaisijoita yhteiskunnallisille haasteille. Tarvitsemme yritysten osaamista ja ideoita, joiden kehittäminen on lähtenyt käytännöntasolta sieltä, missä alan haasteet ja ratkaisut tunnetaan, toteaa työllisyysjohtaja Hanna Lähteelä Jyväskylän kaupungilta.

Haastekilpailuun haetaan tiimejä, joissa yhdistyy erilainen ja monipuolinen osaaminen esimerkiksi ICT-alalta, työllisyyden hoidosta tai valmennuspalveluiden parista. Tiimit esittävät haastekilpailun tuomaristolle uusia innovatiivisia ratkaisuja, joilla rakennusalan työttömien työllistymistä voidaan edistää. Tuomaristo valitsee voittajaksi innovatiivisimman, vaikuttavimman ja suurimman skaalautumispotentiaalin omaavan idean.

– Rakennusalan tilanne koskettaa monia työntekijöitä ja heidän perheitään. Kaupunkien yhteishankinnalla varmistetaan, että työtä löytyisi mahdollisimman monelle rakennusalan työnhakijalle ja kenenkään työttömyys ei pitkittyisi turhaan; kertoo Kuopion kaupungin työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen haastekilpailun tärkeydestä yksittäisen työnhakijan kannalta katsottuna.

Haastekilpailu on pilotti, joka täydentää kaupunkien olemassa olevaa palvelutarjontaa. Kaupunkien tavoitteena on löytää uusia vaikuttavia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka ehkäisevät työttömyyden pitkittymistä ja edistävät työvoiman kohtaantoa.

– Me haluamme tukea uudistavan ja kokeilevan toimintakulttuurin syntymistä, jonka kautta voidaan saavuttaa taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä kaikille osapuolille. Odotamme haastekilpailuun erilaisia yrityksiä ja ideoita sekä kannustamme yritysten yhdistävän osaamistaan eri aloilta, toteaa työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen Lahden kaupungilta.

Uusi hankintamalli on esimerkki kaupunkien välisestä TE24-uudistukseen valmistautumisesta. 

Yhteistyö on jatkoa ehdotukselle siitä, että valtio muodostaa Kuopion, Jyväskylän ja Lahden kanssa kasvukaupunkien allianssin (lahti.fi).

Hankinnan valmistelu on käynnistynyt ja markkinavuoropuhelusta kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan Hilman ennakkoilmoituksesta.

Lisätietoja:

Pirjo Oksanen, työllisyyspalvelujohtaja, Kuopion kaupunki, p. 044 718 1711, pirjo.oksanen(a)kuopio.fi
Hanna Lähteelä, työllisyysjohtaja, Jyväskylän kaupunki, p. 050 373 6040, hanna.lahteela(a)jyvaskyla.fi  
Taisto Tuominen, työllisyyspalvelujohtaja, Lahden kaupunki, p. 044 482 6976, taisto.tuominen(a)lahti.fi