Luonnon monimuotoisuusohjelman luonnos nähtävillä – kerro mielipiteesi ohjelmaluonnoksesta

Kotkansiipi
Kuvassa saniaisia (Kotkansiipi). Kuva: Kalle Ruokolainen

Kuopion kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman eli LUMO-ohjelman luonnos on nyt nähtävillä. LUMO-ohjelmaan kootaan tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kaupunki voi omassa toiminnassaan turvata luonnon monimuotoisuuden säilymisen.

Ohjelmaluonnosta voi kommentoida Forms-lomakkeen kautta perjantaihin 22.12.2023 kello 20 saakka.

Tutustu LUMO-ohjelman luonnokseen

Kuntalaisten näkemyksiä hyödynnettiin ohjelman suunnittelussa

Alkuvuodesta 2023 toteutetussa kyselyssä kartoitettiin kuntalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä tärkeimmistä toimenpiteistä, joilla voidaan vaikuttaa Kuopion luonnon monimuotoisuuteen. Kyselystä saatuja vastauksia hyödynnettiin LUMO-ohjelman päätavoitteita ja toimenpiteitä suunniteltaessa. Nyt haluamme vielä kerätä kommentteja koko LUMO-ohjelman luonnoksesta.

Ohjelmaluonnoksessa esitetään seitsemän päätavoitetta, joilla pyritään parantamaan kuopiolaisen luonnon tilaa:

  1. Kaupunkivihreän määrä kasvaa ja ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia.
  2. Arvokkaat luontokohteet, uhanalaiset luontotyypit ja lajit säilyvät.
  3. Vesialueiden tila on hyvä ja niiden luonto monimuotoista.
  4. Lähiluonto, kulttuuriympäristöt ja rakennetut alueet ovat monimuotoisia.
  5. Kaupungin metsät ovat monikäyttöisiä ja monimuotoisia.
  6. Haitallisten vieraslajien torjunta on toimivaa ja tehokasta.
  7. Kuopiolaisilla on vahva luontosuhde, he ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden arvon ja toimivat vastuullisesti lähiluontonsa hyväksi.

Päätavoitteiden lisäksi ohjelmassa esitetään tarkat toimenpiteet, joilla päätavoitteisiin pyritään pääsemään.

LUMO-ohjelma on tarkoitus saada valmiiksi ja hyväksyttyä kaupunkirakennelautakunnassa ja kaupunginhallituksessa kevään 2024 aikana. Valmis ohjelma julkaistaan verkkosivuillamme.

LUMO-ohjelman päivitystyöstä vastaa Kuopion kaupunki / Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut.

Lue lisää luonnon monimuotoisuusohjelmasta sivuiltamme.

Lisätietoja:
Anniina Le Tortorec, ympäristönsuojelusuunnittelija, 044 718 2143, anniina.letortorec(at)kuopio.fi