Blogi: Lisää keskustelua kirjastoihin

Kokemuksia Demokratiatyön askelkuvioita kirjastossa -hankkeesta

Juuri päättyneessä Aluehallintoviraston rahoittamassa ja Kuopion kaupunginkirjaston toteuttamassa Demokratiatyön askelkuvioita kirjastossa -hankkeessa yhtenä tavoitteena oli testata vuorovaikutteisia toimintamuotoja, joiden avulla edistetään rakentavaa yhteiskunnallista dialogia. Erilaisista keskustelukonsepteista testattiin asiantuntijoiden paneelikeskustelua, ohjattua Erätauko-keskustelua, matalan kynnyksen Luupin alla -tilaisuuksia ja asiantuntijan alustukseen tai luentoon pohjaavaa Punnitun tiedon iltaa.

Erityisesti Luupin alla -keskustelut osoittivat tarpeellisuutensa. Niitä järjestettiin hankeaikana yhteensä yli 40 kertaa ja niihin osallistui yli 400 kuntalaista. Palautteen perusteella kuntalaisille oli tärkeää päästä keskustelemaan itselleen tärkeistä ajankohtaisista asioista. Pääkirjaston lisäksi tilaisuuksia järjestettiin Jynkän, Kaavin, Maaningan, Neulamäen, Nilsiän, Puijonlaakson ja Riistaveden kirjastoissa.

Suosituimmat keskustelun aiheet olivat sota ja sote

Luupin alla -keskustelut olivat kaikille avoimia matalan kynnyksen tapahtumia, joissa käsiteltiin ajankohtaisia uutisia läheltä ja kaukaa. Aiheista käsitellyimpiä olivat sota ja sote. Lähialueiden liikennejärjestelyt puhuttivat, ja katujen ja teiden kunnossapidosta oltiin huolissaan. Myös pankkipalveluiden saatavuus samoin kuin sähkön heittelehtivä hinta herättivät keskustelua.

Tilaisuudet alkoivat lyhyellä alustuksella ja aiheeseen johdattelulla, minkä jälkeen oli vapaata keskustelua. Kaikki osallistujat pääsivät ilmaisemaan näkemyksiään käsiteltävistä aiheista tai nostamaan uusia aiheita esille. Osassa keskustelujen vetäjänä toimi paikallinen toimittaja, osassa hankekoordinaattori. Jo hankkeen aikana vetäjiksi perehdytettiin kirjaston työntekijöitä tai paikallisia aktiiveja.

Keskusteluihin voi piipahtaa sujuvasti muun kirjastoasioinnin ohessa

Keskustelut järjestettiin kirjaston lehtisalissa tai lehtinurkkauksessa, jolloin niiden ohessa oli helppo vinkata myös kirjaston e-lehtipalveluja ja lehtitarjontaa muutenkin. Keskusteluihin oli mahdollista osallistua koko sen keston ajan tai vain osan aikaa. Tarjolla oli kahvia ja pientä purtavaa.

Luupin alla -tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös jatkossa niin pääkirjastossa kuin lähikirjastoissakin osana kirjaston perustyötä, samoin kuin muitakin hankkeessa muotoiltuja tapahtumakonsepteja. Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun lisääminen on yksi kirjaston perustehtävistä, jonka toteuttamiseen saatiin hankkeen aikana uusia ideoita ja lisää kokemusta.

Kirjastossa oppii uusia vaikuttamisen taitoja

Erilaisten keskustelutilaisuuksien lisäksi hankkeessa testattiin yhteiskunnallista vaikuttamista luovien menetelmien keinoin järjestämällä sarjakuva- ja lauluntekotyöpajoja, nostettiin esille vaikuttavaa ja kantaa ottavaa kirjaston aineistoa, haastettiin yhteistyökumppaneita ja kuntalaisia mukaan vinkkaamaan demokratia-aiheista kirjallisuutta. Lisäksi työstettiin kirjastoon turvallisemman tilan periaatteet, jotka tekevät näkyväksi kirjaston yhdenvertaisuutta, antirasistisuutta ja osallisuutta korostavan toimintaympäristön.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan Luupin alla -keskusteluihin tai muihin kirjaston tapahtumiin, niin seuraa Kuopion kaupunginkirjaston tapahtumatiedotusta verkkokirjastosta tai kirjaston somekanavista. Tervetuloa mukaan! 

Johanna Vuorinne

Asiakas- ja kokoelmapäällikkö

Kir­jas­to­pal­ve­lut

Jukka Kervinen

Kirjastovirkailija

Kir­jas­to­pal­ve­lut