Osallistu ja vaikuta Kuopion taskupuistojen kehittämiseen – vastaa asukaskyselyymme

Vihreitä puunoksia vaaleansinistä taivasta vasten.

Kuopion kaupungin yleiskaavoitus järjestää asukaskyselyn, jossa on oiva tilaisuus päästä kertomaan omia näkemyksiä ja ideoita Kuopion taskupuistojen kehittämiseksi. Kysely on osa aiheeseen liittyvää opinnäytetyötä, jossa käsitellään Kuopion taskupuistojen kehittämistä kohti elon, ilon ja olon ulko-olohuoneita asukkaita ja asiantuntijoita osallistamalla.

Kysely on avoinna 22.1.-5.2.2024 välisen ajan ja siihen vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Vastaa kyselyyn.

Kyselyn yhteydessä järjestetään kaksi arvontaa, joissa molemmissa on mahdollisuus voittaa 50 euron arvoinen Kuopio-lahjakortti, joka toimii maksuvälineenä useaan kaupungin toimipisteeseen, esimerkiksi Kuntolaaksoon ja Kuopion kaupungin museoihin.

Mitä taskupuistot ovat?

Taskupuistot ovat kaikille avoimia, pienen mittakaavan (n. 500–1200 m²) puistoja. Kuopion taskupuistot sijaitsevat ydinkeskustassa, rännikatujen varsilla. Kyseiset puistot muutettiin kaavoissa puistoiksi 1970- ja 1980-lukujen aikana, joista iso osa suunniteltiin korttelileikkipaikoiksi. Tänäänkin osa taskupuistoista toimii leikkipaikkoina, mutta niihin kaivataan uusia kiehtovia ideoita niiden elävöittämiseksi.

Miksi haluamme kehittää taskupuistoja?

Kuopion taskupuistojen kehittäminen koetaan tärkeänä toimenpiteenä erityisesti asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Kaupunkivihreän säilyttäminen on monella tapaa tärkeää asuinviihtyvyyden, paikallisilmaston ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Pienialaiset puistoalueet ovat usein monikäyttöisiä ulkotiloja, joiden vaaliminen nähdään positiivisena kehityskulkuna kaupunkirakenteiden tiivistyessä.

Karttakuva, johon on merkittynä vihreällä taskupuistojen sijainti keskusta-alueella.
Karttakuvassa näkyvät Kuopion taskupuistot ja rännikatuverkosto. Kuva: Kuopion kaupunki