Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2024 -julkaisu on ilmestynyt

Kuopio suunnittelee ja rakentaa -julkaisun kansikuva.

Vuosittain koottava Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2024 -julkaisu sisältää kaavoituskatsauksen ja esittelyn tulevista kunnallisteknisistä suunnittelu- ja rakentamiskohteista. Lisäksi julkaisussa on artikkeleita ajankohtaisista aiheista. Julkaisun sisältämä kaavoituskatsauksen osio on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 15.1.2024.

Kaavoitus tukee Kuopion kaupungin visiota hyvän elämän pääkaupungista

Kaavoituksen ja kunnallisteknisen suunnittelun painopisteitä ovat kaupungin strategian mukaisesti kasvun ja elinkeinoelämän edellytysten luominen, tonttien riittävä ja monipuolinen tarjonta, keskustan elinvoimaisuus sekä täydennysrakentaminen joukkoliikennevyöhykkeellä.

Kuopion kasvun ennustetaan jatkuvan ja tavoitteellinen väestönkasvu, johon kaavoituksessa varaudutaan, on liki 1000 asukasta vuodessa vuoteen 2040 saakka. Työpaikkamäärä on kasvanut tasaisesti reilun neljän prosentin vuosivauhdilla. Yritystonttitarjonnan lisääminen onkin yksi lähivuosien kaavoituksen keskeisiä tavoitteita.

Joukkoliikennettä on kehitetty onnistuneesti yhdessä maankäytön kanssa. Asiakasmäärät ovat kohonneet jo reilusti yli koronapandemiaa edeltäneen tason, ja palvelutaso paranee edelleen suunnitteilla olevien runkolinjojen myötä. Viime vuosien asuntokaavoituksesta yli 80 prosenttia sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle, ja tavoitteena on jatkaa samalla linjalla.

Saatavilla verkkolehtenä ja painettuna versiona

Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2024 -julkaisu on luettavissa sähköisenä verkkolehtenä.

Se on saatavilla myös pdf-versiona verkkosivuillamme. Painettuja julkaisuja on noudettavissa kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteistä valtuustotalolta ja Nilsiästä viikosta 5 alkaen.

Julkaisun on koonnut kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelupalvelut ja kaupunkitekniikan palvelut.