Kaavoitus

Viisaalla kaavasuunnittelulla luodaan hyvää asuinympäristöä, turvataan tärkeitä rakennetun ympäristön ja luonnon arvoja sekä edistetään elinvoimaa.

Ajankohtaista