Kaavoitukseen osallistuminen

Kuopion kaupunki / Kuva tuotettu Euroopan sosiaalirahaston tuella (projekti S21894).

Kunnat laativat kaavoja ja muita suunnitelmia, joilla vaikutetaan tulevaisuuden elinympäristöön. Asukas ja toimija on oman elinympäristönsä asiantuntija, jolla on tietoa alueesta ja sen historiasta. Kuntalaisten tiedot ja mielipiteet välittyvät päätöksentekoon osallistumisen kautta.

Kuopion kaupunki laatii kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, joka sisältää katsauksen vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista.

Osallistu ja jätä kaavojen nähtävänäoloaikana mielipide tai muistutus

Osallistua kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nähtävänäolon aikana jätettyjen mielipiteiden ja muistutusten lisäksi voit osallistua kaavasta järjestettäviin yleisötilaisuuksiin sekä olla yhteydessä suunnittelijaan työn kaikissa vaiheissa. Kaavojen nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta tiedotetaan kuulutuksella. Löydät kaavojen kuulutukset asemakaavoituksen tai yleiskaavoituksen sivuilta sekä kuopio.fi kohdasta kuulutukset.

Osallistu ja vaikuta kaavaprosessin eri vaiheissa

 

Lisätietoa kaavoitukseen osallistumisesta
Miten voin vaikuttaa kaavoitukseen -video
Ympäristöhallinnon sivuilta
Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa (Helda, julkaisuarkisto)

Yhteystiedot

Ase­ma­kaa­voi­tus

Suokatu 42 A, 2.krs

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki

Strateginen maankäyttö

Suokatu 42 A, 2. krs

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki