Asemakaavoitus

Aurinkoinen ja lämmin kesäpäivä. Kuopion Hatsalankatu jonka varrella on uudisrakennuksia ja vanhoja suojeltuja rakennuksia.

Asemakaavoitus luo edellytykset rakentamiselle ja asemakaava kuvaa aluetta yleiskaavaa tarkemmin. Asemakaava määrittää maankäytön ja rakentamisen periaatteet ottaen huomioon paikalliset olosuhteet, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan sekä muut yhdessä sovitut tavoitteet. Asemakaavoituksen toimintaa ohjaa ja valvoo kaupunkirakennelautakunta.

Kuopion kaupunki laatii kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, joka sisältää katsauksen vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista asemakaavoista ja asemakaavojen muutoksista.

Kaikki voimassa olevat asemakaavat löytyvät Kuopion karttapalvelusta.

Asemakaavoituksen kuulutukset

Katso alapuolella lista asemakaavoituksen kuulutuksista. Kaikki Kuopion kuulutukset tietopalvelussa.

Sokeainkoulun ympäristö, ehdotus

Puijonlaakson palvelukeskuksen ympäristö, voimaantulo

Aarneenkallionkatu 7, ehdotus

Vireillä olevat asemakaavat kartalla

Kaikki vireillä olevat asemakaavat on esitetty Kuopion karttapalvelussa suunnitelmat ja hankkeet -tasolla violetilla värillä. Valitsemalla sinua kiinnostavan alueen saat lisää tietoa asemakaavatyön vaiheesta, tavoitteista, sekä suunnittelijan yhteystiedot. Kartalla punaisella rajatut alueet ovat tällä hetkellä nähtävänä olevia asemakaavoja. Nähtävilläoloaika on 30 tai 14 päivää, jonka aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.

Ohita upote
Ole hyvä ja hyväksy tilastointievästeet nähdäksesi tämän sisällön.

 • Sokeainkoulun ympäristö, Linnanpelto (Asemakaava)

  Asemakaavan muutoksella toteutetaan sokeainkoulun rakennusten suojeleminen, mahdollistetaan entisen sokeainkoulun käyttötarkoituksen muutos ja sen…

 • Saarijärven täydennysrakentaminen (Asemakaava)

  Asemakaavan muutoksella selvitetään Saarijärven ostoskeskuksen ympäristön täydennysrakentamisen mahdollisuuksia sekä nykyisen 3-ryhmäisen…

 • Kivilampi (Asemakaava)

  Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa pientalojen, rivitalojen, kerrostalojen sekä päiväkodin sijoittaminen alueelle….

 • Aarneenkallionkatu 7 (Asemakaava)

  Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on selvittää asuintäydennysrakentamisen mahdollisuudet.

 • Pieni Neulamäki II (Asemakaava)

  Tarkoituksena jatkaa Pienen Neulamäen alueen kehittämistä kaavoittamalla yrityskäyttöön soveltuvia tontteja.

 • Golden Resort (Asemakaava)

  Asemakaavan muutoksella tutkitaan Golden Resortin matkailutoiminnan laajenemismahdollisuudet sekä päivitetään toteutumattoman loma-asuntoalueen…

 • VT9 Riistaveden rinnakkaisväylä (Asemakaava)

  Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella varaudutaan Melalahden kohdalle tehdyn Valtatie 9:ää koskevan tiesuunnitelman mukaisiin Joensuuntien…

 • Tahko Bungalows (Asemakaava)

  Kaavamuutoksella tutkitaan alueen tiivistämistä ja nykyisten loma-asuntojen korvaamista uusilla ajanmukaisilla lomarakennuksilla. Työn aikana…

Voimassa olevat asemakaavat (ajantasakaava)
Kuopion karttapalvelu
Digitaalisen asemakaava-aineiston tilaus
Aineistotilaus

Yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu on auki maanantaista torstaihin. Paikan päällä valtuustotalolla asioidessa tapaamisajankohta tulee sopia etukäteen.

Roope Ruhanen

ase­ma­kaa­va­tie­dus­te­lut ja ase­ma­kaa­va­poik­kea­mi­set (taajamat)

Erja Soranta

elin­kei­no­kaa­vat

Ase­ma­kaa­voi­tus

Suokatu 42 A, 2.krs

PL 1097, 70111 Kuopio

This link will open to a new tab Avaa karttalinkki