Kaupunkirakennesuunnitelma 2040-luvulle

Ilmakuvassa omakotitaloaluetta ja teitä, taustalla näkyy metsäinen Vanuvuori.

Kaupunkirakennesuunnitelma 2040-luvulle on strateginen maankäytön suunnitelma, jolla toteutetaan Kuopion ja Siilinjärven kaupunki- ja kuntastrategioita. Siinä tarkastellaan ja visioidaan Kuopion ja Siilinjärven eteläosan muodostaman ydinkaupunkialueen maankäyttöä ja liikennettä 2040-luvulle saakka. Maankäytön tulevaisuuden suunnittelun apuvälineenä kaupunkirakennesuunnitelma tukee ydinkaupunkialueen kasvua ja elinvoimaa, ja sen tarkoituksena on esittää vaihtoehtoja asuntotuotannon ja työpaikkojen kasvualueiksi. Kaupunkirakennesuunnitelma ohjaa Kuopion ja Siilinjärven kaavoitusta, maanhankintaa ja asuntotuotannon ohjelmointia. Suunnitelma ei ole kaavojen tavoin oikeusvaikutteinen, mutta se noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Suunnitelma hyväksytään kaupunginhallituksessa sekä -valtuustossa Kuopiossa ja kunnanhallituksessa sekä -valtuustossa Siilinjärvellä.

Kuopiolle on laadittu erilaisia kaupunkirakennesuunnitelmia kahdeksan kappaletta vuosien 1961–2015 välisenä aikana, ja nyt laadittava suunnitelma on siis lajissaan yhdeksäs. Edellinen kaupunkirakennesuunnitelma on vuodelta 2015, jonka jälkeen Kuopioon on liittynyt Juankosken kaupunki ja väkiluku on noussut noin 124 000 asukkaaseen vuoden 2023 lopulla. Suurimpana uudistuksena tässä yhdeksännessä kaupunkirakennesuunnitelmassa on Kuopion ja Siilinjärven yhteistyö. Suunnitelma-alue kattaa osia molemmista kunnista ja kunnat ovat laatineet suunnitelmaa yhdessä.

Kuopion uusimassa väestösuunnitteessa Kuopion väestönkasvutavoite vuoteen 2040 saakka on keskimäärin noin 0,8 % ja noin 1 000 asukasta vuodessa. Kuopion väkiluku 2040-luvulla olisi ennusteen toteutuessa noin 140 000 asukasta. Siilinjärvellä on myös laadittu oma väestöennuste, jossa ennakoidaan hienoista väestönkasvua aina 22000 asukkaaseen 2030-luvulle mennessä.

Ennusteen edellytyksenä on keskimäärin 1000 asunnon vuosituotanto 2040-luvulle saakka kaupunkirakennesuunnitelman alueella. Tuotantotarve riippuu väestönkasvuennusteen lisäksi myös vanhojen asuntojen poistumasta. Väestönkasvu, asuntomarkkinatilanne, sisäinen muuttoliike sekä uusien asuntotuotantoalueiden ja täydennysrakentamisen toteutuminen vaikuttavat merkittävästi kaupunkirakenteen kehitykseen. Vahva vuosittainen kerrostalorakentaminen on asuntotuotannon ja väestöennusteen toteutumisen edellytys.

Kaupunkirakennesuunnitelmassa hyväksytään Kuopion ja Etelä-Siilinjärven yhdyskuntarakenteen kasvusuunnat sekä asumiselle ja työpaikoille varattavat laajenemisalueet. Tärkeimpiä uusia pientaloalueita ovat Kuopiossa Vanuvuoren alue ja Siilinjärvellä Haapamäen-Mustikkamäen alue. Kerrostalorakentaminen keskittyy Kuopiossa keskustan lievealueille kuten Itkonniemelle ja Savilahteen ja myöhemmin Neulaniemeen sekä Etelä-Siilinjärvellä Vuorelaan. Vahva kaupunkirakenteen täydennysrakentaminen jatkossa joukkoliikenteen runkolinjojen varsille on erityinen asuntorakentamisen painopiste ja esitetty linjaus.

Kaupunkirakennesuunnitelmaan liittyvä asukaskysely

Kuopiolaisten ja siilinjärveläisten on mahdollista ottaa kantaa kaupunkirakennesuunnitelma 2040:n sisältöön vastaamalla kyselyyn. Yhteenveto kyselyn tuloksista esitellään kaupungin- ja kunnanhallitukselle ja -valtuustolle suunnitelman käsittelyn yhteydessä. Tavoitteena on esitellä kaupunkirakennesuunnitelma kaupunginvaltuustolle ja kunnanvaltuustolle toukokuussa. 

Kysely on avoinna välillä 27.3.-14.4.2024. Vastaa kyselyyn.

Tutustu kaupunkirakennesuunnitelmaan

Kaupunkirakennesuunnitelmaan voi tutustua tarkemmin alla olevien tiedostojen avulla. Esillä ovat suunnitelman luonnos ja yleiskartta pdf-muodossa. Yleiskartassa on kaupunkirakennesuunnitelman olennaisin sisältö: maankäyttömuodot ja selvitysalueet, viherverkon pääosat, joukkoliikenteen runkolinjat, liikennejärjestelmä, Rissalan suojavyöhykkeet sekä palvelutasoja.

Yleiskartan tasojen hallintaa varten pdf-tiedosto on hyvä avata erillisessä pdf-ohjelmassa, esim. Adobe Acrobatissa. Myös muissa pdf-ohjelmissa on yleensä vastaavanlainen toiminnallisuus. Tasojen näkyvyyttä voi hallita klikkaamalla ensin vasemmasta sivupalkista tasovalikon auki, sen jälkeen halutun tason voi avata tai piilottaa pientä silmän kuvaa klikkaamalla. Katso kuva tasojen käytöstä.