Metsänhoitajan matkassa: Metsästysseuraan tutustumassa

Karkeakarvainen saksanseisoja Havu odottelee evästelyhetkeä. Koira on tärkeä osa metsästysharrastusta. Kuva: Sami Simonen

Metsästys on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys sekä SRVA-tehtävät, jossa tehtävään koulutetut metsästäjät antavat virka-apua poliiseille, ovat aiheuttaneet voimakkaita kannanottoja. Näissä keskusteluissa tavallinen metsästäjä ja metsästysseurat unohtuvat. Mielestäni onkin tärkeää hieman avata metsästysseuran toimintaa ja arkea. Mitä kaikkea sana metsästys pitää oikeastaan sisällään?

Kuopiossa toimii useita metsästysseuroja, joiden kanssa kaupunki tekee yhteistyötä. Kutsuin itseni vieraaksi Metsolan Metsästysseura ry:lle, ja jututin seuran puheenjohtajaa Juha Kuparista.

Metsolan Metsästysseuralla ja Kuopion kaupungilla on pitkäaikainen yhteistyö vuosien ajalta. Uusimpana yhteistyökuviona on riistametsänhoito kaupungin omistamalla metsäalueella. Töiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Sakky:n metsä- ja riistakurssit. Toteutettavissa metsänhoitotöissä otetaan huomioon mm. riistan elinympäristöt ja metsäluonnon monimuotoisuus.

Metsästysseurat tarjoavat monipuolisia luonto- ja eräkokemuksia sekä sosiaalisia kohtaamisia jahti-, riistanhoito-, koira- tai erilaisten kilpailutapahtumien yhteydessä. Näissä tapahtumissa tietämystä ja osaamista siirtyy sukupolvien välillä – molempiin suuntiin. Erilaisia metsästysmuotoja ja -mahdollisuuksia on paljon. Osa metsästäjistä metsästää hirveä, osa jänistä, osa vesi- tai kanalintuja.

Metsolan Metsästysseura ry:n puheenjohtajan Juha Kuparisen mukaan Metsolan Metsästysseuran tavoitteena on olla haluttu yhteistyökumppani eri osapuolien kanssa; naapurusto, muut luonnossa liikkujat, naapuriseurat, maanomistajat, jäsenistö perheineen, riistahallinto jne.

− Toiminnan vastuullisuus, kestävyys ja kehittyminen tulevaisuutta ajatellen ovat toiminnan keskiössä. Tämä näkyy sitoutumisena metsästysturvallisuuteen, riistakantojen hoitoon ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

− Näihin asioihin seuran jäsenet voivat vaikuttaa esimerkiksi osallistumalla riistanhoitoon, kuten riistanruokintaan, lintujen pesimäalueiden- ja soidinpaikkojen kunnostukseen, riistakolmiolaskentaan tai ensisijaisesti vieraslajeihin keskittyvään pienpetopyyntiin.

Lumisessa metsässä mottorikelkka, jonka perässä ahkio, jossa linnunpönttö. Taustalla metsää ja puu, johon ollaan kiinnittämässä linnunpönttöä.
Pesäpönttöjen laittaminen on mitä parhainta vesilintukannanhoitoa. Kuva: Sami Simonen

Metsästysturvallisuus on toimintamme ytimessä ja huolehdimme tästä selkeällä ohjeistuksella ja kommunikaatiolla kaikessa tekemisessä sekä napakalla johtamisella yhteisjahdeissa, Juha Kuparinen kertoo. Harkitun toiminnan lisäksi oleellisen tärkeää on myös aseenkäsittelyn taito. Aseenkäsittelyä harjoitellaan säännöllisesti seuran järjestämissä harjoitus- ja kilpailutapahtumissa.

“Tulevaisuuden toimintaedellytyksistä huolehtiminen on osa vastuullisuutta. Seura pyrkii pysymään ajan hermolla ja kehittää uusia toimintamalleja, jotta metsästysharrastus säilyy kiinnostavana myös tulevaisuudessa.”

− Uusien jäsenten osalta varmistetaan, että he pääsevät jouhevasti mukaan seuran toimintaan. Uusi jäsen saa jo kokeneesta jäsenestä kummin, jonka tehtävä on perehdyttäminen seuran toimintaan, metsästysalueisiin, metsästysturvallisuuteen, ohjeistuksiin ja metsästystapahtumiin.

Panostamme nuoriin ja osana tätä toimintaa toteutimme Nuorisopäivän toukokuussa 2023, Juha Kuparinen kertoo. Reilut kolmekymmentä 7-17-vuotiasta nuorta saivat mahdollisuuden konkreettisesti tutustua erä- ja luontoharrastuksen saloihin toimintarastien avulla. Toimintarasteilla tutustuttiin mm. eri riistalajeihin, metsästyskoiriin ja niiden työskentelyyn, ammuntaan ja aseturvallisuuteen, riistanhoitotöihin, kalastukseen sekä muihin tärkeisiin erätaitoihin, kuten lettujen paistoon. Palaute tapahtumasta oli nuorilta ja heidän vanhemmiltaan hyvää. Metsästysharrastuksessa oppii paljon erilaisia taitoja.

Metsolan Metsästysseura on yksi Kuopion alueella toimivista metsästysseuroista. Jos olet kiinnostunut metsästysharrastuksesta, kannattaa ottaa yhteyttä metsästysseuroihin ja pyytää mahdollisuutta päästä tutustumaan toimintaan.

Metsästyksessä yhdistyvät luontoelämykset, liikunta ja vastuullisuus. Tiedot ja taidot siirtyvät sukupolvelta toiselle. Vastuullinen metsästys ja riistan käsittely sekä saaliista itse tehty ruoka lisäävät kunnioitusta luontoa kohtaan. Vastuullisessa metsästyksessä saalis ei ole pääasia, vaan mahdollinen huipennus muutenkin onnistuneelle metsästysretkelle.

Heikki Soininen

kaupunginmetsänhoitaja