Kaupunginjohtajan blogi: Tilinpäätös 2023

Muutoksia

Kuopion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 valmistui ja se hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.3.

Vuoden 2023 alussa kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja perusopetus ja varhaiskasvatus muodostuivat kaupungin suurimmiksi palveluiksi sekä henkilöstön määrällä että toimintamenoilla mitattuna. Ne ovat tulevaisuudessa kuntien tehtävien kovaa ydintä. Muutos ei pysähdy tähän, vaan kunnissa valmistaudutaan TE-palvelujen järjestämiseen – vuoden 2025 alusta Kuopio ottaa hoitaakseen 11 kunnan työllisyyspalvelut. Tämä merkitsee elinvoimatehtävien korostumista kunnissa ja uudenlaista yhteistyötä.

Vuoden 2023 lopussa Kuopion kaupungin asukasmäärä ylitti 124 000 asukasta. Kokonaisväestönmuutos oli 1417 henkeä, mikä oli ennätyksellistä. Kaupungin muuttovoitto oli peräti yli 1700 asukasta, mutta luonnollista väestönkasvua ei juuri nyt tapahdu. Syntyvyyden lasku on tyypillistä koko maalle.

Talouden tunnuslukuja

Talouden tunnuslukujen valossa vuosi ei ollut menestys, vaikka se lopulta päätyikin plussalle. Ylijäämää kertyi 2,3 miljoonaa euroa, joka oli ennakkotietojen valossa suurten kaupunkien joukossa heikoin. Kun verotuloja saatiin kertaluonteisesti noin 25 miljoonaa normaalitasoa enemmän, tuloksen olisi pitänyt olla parempi. Tilanne kuvastaakin Kuopion vuosikausien mittaista rakenteellisen alijäämän kierrettä, joka pyritään nyt oikaisemaan vuoteen 2027 mennessä erillisellä talouden tasapainotusohjelmalla.

Sopeutustarve on suuri, peräti 35 miljoonaa euroa. Mittaluokka kertoo pitkäaikaisesta tilanteesta ja siitä, että taloutta ei saada tasapainoon ilman kipeitä ratkaisuja. Näitä haetaan laajasti koko kaupungin toiminnasta, eikä mikään osa ole immuuni tarkastelulle. Arvioimme laajasti palveluita ja palveluverkostoa, palveluiden tuottamisen tapoja, organisaatiota, hallintoa ja henkilöstökustannuksia sekä kaupunkikonsernin järjestelyitä ja omistuksia. Muutokset ja uudistukset ovat välttämättömiä. Ratkaisuilla luodaan pohjaa Kuopiolle, jolla on uudet tehtävät, ajantasaiset toimintatavat ja terve talous.

Investointeja

Vuonna 2023 Kuopio investoi edelleen voimakkaasti, ja nettoinvestoinnit olivat 81,1 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointikohde oli Savilahden luola, kokonaisuutena yli 50 miljoonan euron hanke. Väestönsuojana ja sisäliikunta- sekä tapahtumatilana toimiva Luola saadaan käyttöön loppukesällä 2024 ja tavoitteena on, että investointi on silloin täysimääräisesti käytössä. Kaupunki haluaa parantaa elinvoimaansa ja houkuttelevuuttaan tapahtuma- ja yritysympäristönä, mikä edellyttää vastaisuudessa investointien tarkkaa harkintaa, mutta ei pysähtymistä.

Valtionosuuksia

Vuosi 2023 on osoittanut myös nykyisen valtionosuusjärjestelmän puutteet. Hyvinvointialueuudistukseen liittyvän rahoituksen siirron laskentamallit ja muuttujat ovat johtaneet siihen, että tilanne on hyvin eriarvoinen ja sattumavarainen käytännössä samankaltaisilla kaupungeilla. Parhaillaan käynnissä olevan uudistuksen on pureuduttava tähän epäkohtaan ja keskityttävä tuomaan järjestelmään kasvun kannustimia.

Kiitoksia

Kiitän kaupungin henkilöstöä, päätöksentekijöitä sekä kaikkia Kuopion kaupunkikonsernin yhtiöitä vuodesta 2023 sekä tinkimättömästä työstä kaupunkimme asukkaiden parhaaksi. Yhteistyön voimalla varmistamme, että olosuhdetekijöistä huolimatta etenemme määrätietoisesti kohti valtuuston asettamaa hyvän elämän pääkaupungin strategiatavoitetta vuoteen 2030.

“Yhteistyön voimalla varmistamme, että olosuhdetekijöistä huolimatta etenemme määrätietoisesti kohti valtuuston asettamaa hyvän elämän pääkaupungin strategiatavoitetta vuoteen 2030.”

Kaupunginjohtaja Soile Lahti

Soile Lahti

Kaupunginjohtaja