Kaupunginjohtajan blogi: Huomioita talouden tasapainotusohjelman mittakaavoista ja lähtökohdista

Keskustelu Kuopion kaupungin talouden sopeutuksesta käy vilkkaana, ja se on hyvä asia. Kunta on asukkaidensa yhteisö, jonka ylin päättävä elin on asukkaiden demokraattisilla valitsema valtuusto. Erilaiset mielipiteet, arvot ja näkökulmat kuuluvat kunnassa asiaan.

Kuopiossa valtuusto saa ensi viikolla käsiteltäväkseen talouden tasapainottamisen strategisen periaateohjelman. Muutama huomio ohjelman mittakaavoista ja lähtökohdista.

Mittakaavoista:

Talouden tasapainottamisen mittaluokka on Kuopiossa suuri, peräti 35 m€, ja se vääjäämättä tuntuu. Eniten tästä laajasta kokonaisuudesta on julkisuudessa ollut esillä kouluverkosto, osin myös varhaiskasvatus.

35 miljoonan sopeutuskokonaisuudesta kouluverkoston osuus on esityksen mukaan 5,4 m€ (Se sisältyy oheisessa kuvassa osaksi palveluverkosto ja investoinnit -kokonaisuutta). Suurin osa sopeutustoimista eli 14,8 m€ on kohdistumassa palveluiden järjestämiseen, palveluprosesseihin, palvelutasoon ja hallintoon. Toisin kuin helposti esitetään, sopeutuksen kohteena ei siis ole mitenkään erityisesti kouluverkosto vaan laajasti koko kaupungin toiminta.

Nyt ei myöskään päätetä yksittäisiä kouluja koskevista ratkaisuista vaan koko kaupungin talouden tervehdyttämisen periaatteista ja tavoitteista. Tämä pitää sisällään monia rakenteellisia muutoksia. Jos valtuusto hyväksyy ohjelman, palveluverkostoa, kouluja ja päiväkoteja, koskevat päätökset tulevat tehtäväksi myöhemmin – erillisen harkinnan jälkeen ja aivan normaalissa järjestyksessä, kuulemisineen ja vaikutusten arviointeineen. Ymmärrän kyllä erittäin hyvin huolen kylillä, kun asia on ollut esillä niin kuin se on ollut. Kiitän rakentavasta keskustelusta ja yhteydenotoista.

Toinen tärkeä asia liittyy siihen, miksi tähän työhön on lähdetty. Ja mitä tapahtuu, jos siinä ei onnistuta.

Lähtökohdista:

Nykyisellä rakenteella ja toimintatavoilla Kuopion talous on alijäämäinen joka vuosi vuodesta 2024 eteenpäin. Ja alijäämäkehitys on nopeaa.

Kuluvan vuoden osavuosikatsaus ennustaa -24,6 m€ alijäämää tälle vuodelle. Alijäämää kertyy painelaskelmien mukaan 46–53 miljoonaa euroa joka vuosi. Tällä menolla taseen ylijäämät on syöty 2028 mennessä kokonaan. Voi siis olla, että 35 miljoonan euron sopeutus ei edes riitä. Isot, pysyvät rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä, eikä aika ole puolellamme.

Tilanteen takia kävimme kaupunginjohtajan johtoryhmässä keskustelun siitä, mitä nopeavaikutteisia toimia voimme ottaa nyt välittömästi käyttöön kustannusten kertymisen jarruttamiseksi jo tänä vuonna. Nämä eivät varmasti ole ongelmattomia, mutta muuta vaihtoehtoa ei ole.

Lähtökohdat ovat ilman muuta vaikeat, mutta tehtävä ei suinkaan ole toivoton. Yhteistyöllä ja päättäväisyydellä pääsemme eteenpäin tästäkin tilanteesta, joka ei ole helppo kenellekään. Eri mieltäkin voidaan olla, mutta toisiamme kunnioittavasti ja rakentavasti.

Soile Lahti

Kaupunginjohtaja