Niiralan ja Laulurinteen alueen asukaskysely avoinna

Kuopion kaupunki on avannut asukaskyselyn, jonka avulla kartoitetaan Niiralan ja Laulurinteen alueen ominaispiirteitä, kulttuurihistoriaa, arvoja sekä asukkaiden kokemuksia. Kysely liittyy valmisteilla olevaan Niiralan asemakaavamuutokseen.

Kysely on avoinna 16.5.-12.6.2024 välisenä aikana. Kyselyyn vastaamiseen on hyvä varata aikaa noin 20-50 minuuttia. Kyselyyn on mahdollista vastata kokonaisuudessaan tai halutessaan voi täyttää vain osan kysymyksistä. Kysely sisältää myös karttapohjaisia kysymyksiä, joiden merkitseminen on helpointa tietokoneella.

Vastaa kyselyyn.

Niiralan asemakaavan muutosalue on pääosin 1940- ja 1950-luvulla rakennettua Niiralan ja Laulurinteen jälleenrakentamiskauden vehreää pientaloaluetta. Niiralan tyyppitaloalue on Museoviraston inventoima valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). Kaava-alueen rajaus sisältää Kuopion kulttuuriympäristöstrategian mukaisen Niiralan ja Laulurinteen vehreää sodanjälkeistä pientalokaupunkia edustavan pientaloaluekokonaisuuden. Asemakaavatyössä selvitetään alueen kulttuurihistoriallisten, rakennushistoriallisten ja luontoarvojen turvaamista.

Karttakuva, jossa Niiralan asemakaavamuutoksen aluerajaus merkittynä.
Karttakuvassa punaisella merkittynä kaava-alueen rajaus, jota on laajennettu vireilletulovaiheen rajauksesta. Kaava-alueen rajaukseen voi tulla tarkennuksia kaavatyön aikana. Kuva: Kuopion kaupunki