Meidän tarinat kerää kuopiolaisten tarinoita yhteen

Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan palvelut on käynnistänyt yhdessä KUDOS-projektin kanssa Meidän tarinat -kokeilun, jonka tavoitteena on kannustaa kaupunkilaisia jakamaan omia tarinoitaan ja muistojaan Kuopiosta. Meidän tarinoiden teemana ovat erityisesti yhteisöllisyys, kohtaamiset sekä kohtaamispaikat. Ensivaiheessa, eli kesän 2024 aikana, tarinoita ja muistoja kerätään kolmelta alueelta; Kelloniemestä, Maaningalta sekä keskustan ruoka- ja tanssiravintoloista sekä kahviloista. Meidän tarinat ovat osa Kuopio250-juhlavuoden tapahtumia ja ensimmäiset tarinat julkaistaan elokuussa 2024 osana Meidän Kuopio festivaalia.

Meidän tarina voi olla uskottavan tuntuinen tai todistetusti olemassa oleva tapahtuma, mutta siihen saattaa sisältyä uusia, mahdottomiksi osoittautuvia yksityiskohtia, jotka ovat muodostuneet tarinan kehittyessä. Se voi olla yksittäisen henkilön muisto tai koostua useista palasista. Omia kokemuksia ja muistoja pääsee kertomaan digitaalisen verkkokyselyn kautta ja lisäksi tarinoita kerätään kesän aikana järjestettävissä muistelupajoissa. Tarinoista kootaan karttatietoon perustuvia kokonaisuuksia, jotka sisältävät niin podcast-nauhoitteita, videoita kuin tekstimuotoisia tarinoita.

Meidän tarinat -kokeilun idea lähti liikkeelle yhdessä KUDOS-projektin ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Yhteisessä ideoinnissa tunnistettiin kaupunkitarinoiden, kokemusten, muistojen ja urbaanien legendojen merkitys yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden rakentajina sekä tausta-aineistona kaupunkikehittämisessä, viestinnässä ja markkinoinnissa, matkailussa ja luovilla aloilla. Kuopiossa Meidän tarinoilla halutaan lisätä osallisuutta ja osallistumista ja sitouttaa kaupunkilaisia omaan asuinalueeseensa ja sen kehittämiseen.

Tule mukaan kertomaan oma tarinasi ja luomaan yhteistä historiaa!

Lisätietoja ja osallistumisohjeet

  • Lisätietoja Meidän tarinat -kokeilusta ja osallistumisesta löytyy Kuopion kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.kuopio.fi/meidan-tarinat.
  • KUDOS-projektista ja sen muista kokeiluista voi lukea lisää osoitteesta www.ouka.fi/kudos.

KUDOS-projekti
Kulttuurin digitalisaation osaamiskeskus KUDOS-projekti on Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkien yhteiskehittämisen toimintamalli, jonka tavoitteena on kasvattaa kuntien kulttuuritoiminnan digikyvykkyyttä. KUDOS rakentaa osaamisverkostoa, jakaa tietoa sekä toteuttaa kulttuuritoiminnan haasteisiin vastaavia, kulttuurin digitalisaation ketteriä kokeiluja kuntien välisinä yhteisprojekteina.

KUDOS-projekti toteutetaan 1.1.2023–31.12.2024 ja sitä rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Oulun, Kuopion, Jyväskylän ja Lahden kaupungit. Hanke on Euroopan Unionin rahoittama – Next Generation EU.