Talent Firstin verkkosivustolla tuodaan esiin Pohjois-Savon alueellista pöhinää

Talent First nostaa juuri julkaistulla verkkosivustolla esiin sisältöjä osaajien ja osaamisen näkökulmista. Sivuston tavoitteena on edistää alueellista veto- ja pitovoimaisuutta sekä tarjota työnantajille kanava rekrytoinnin tueksi. Talent First -toiminnan tahtotila on luoda Pohjois-Savon alueesta osaajan näkökulmasta vetovoimainen, mielenkiintoinen ja täynnä mahdollisuuksia oleva.

Osaajien ja potentiaalisten muuttajien lisäksi on tärkeää nostaa keskiöön koko perheen tarpeet, jotka luovat sen kokonaisuuden, että osaaja perheineen kokee alueen omakseen ja viihtyy siellä.

Talent Firstin verkkosivustolla tuodaan esiin sitä positiivista menoa ja meininkiä, mikä nostaa koko alueen vetovoimaisuutta ja lisää sen houkuttelevuutta. Sivustolla kerrotaan mm. alueen ilmiöistä, osaamisesta, asumisestä, kulttuurista ja elämänlaadusta sekä nostetaan talenttien kokemuksia esiin erilaisten tarinoiden, kuten uratarinoiden, muuttajatarinoiden ja osaajatarinoiden kautta. Lisäksi sivustolla tuodaan esiin alueellista kärkiosaamista ja verkostojen tarjoamia mahdollisuuksia.

– On mahtavaa, että meillä on nyt sivut, missä voidaan kertoa alueen tarjoamista mahdollisuuksista ja toinen toistaan upeimmista tarinoista. Syksyllä sivut julkaistaan myös englanniksi. Meille saa mielellään vinkata aiheita, henkilöitä ja ideoita, mistä voisimme kirjoittaa, sanoo Talent Firstin projektipäällikkö Reetta Airaksinen.

Kärkitoimialat tarjoavat mahdollisuuksia

Pehmeiden arvojen lisäksi Talent First keskittyy alueellisen osaamisen ja työelämän mahdollisuuksien esiintuomiseen. Pohjois-Savon kärkialojen ja osaajien tarpeiden kohtaaminen, yritysten kasvuedellytysten parantaminen ja alueellinen veto- ja pitovoima ovat tärkeitä teemoja.

Pohjois-Savon kärkitoimialat tai niiden scenet kuvaavat hyvin alueen monipuolista elinkeinopohjaa ja sen vahvuuksia. Pohjois-Savossa kärkialoja on useita, joita Talent First nostaa neljän kokonaisuuden kautta: Hyvinvointi- ja lääkeala sekä terveysteknologia, Matkailu- ja -palvelualat, ICT ja teknologiateollisuus sekä Turvallisuus.

– Kärkitoimialat tarjoavat erilaisia urapolkuja. Esimerkiksi teknologia-alalla voi siirtyä pienemmistä yrityksistä suurempiin. Tai työskennellä terveys-, hyvinvointi- ja lääkealalla joko aloittavassa tai isossa, kansainvälisessä yrityksessä, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen sanoo.

Pohjois-Savossa on useita monikansallisia yrityksiä, joissa on omat kulttuuriset vivahteet. Myös kansainväliset talentit halutaan saada tuntemaan itsensä hyväksytyiksi, osaksi yhteisöä ja tuntemaan alueen kodikseen, koska koti on siellä missä sydänkin on. Kaikkien elämän osa-alueiden pitää toimia.

– Taustalla ei ole väliä, vaan sillä, että henkilö tuntee itsensä tervetulleeksi ja on yhdenvertainen muiden kanssa, Savolainen painottaa.

Rajat ylittävää yhteistyötä

Talent First -toiminnan avulla tiivistetään alueen toimijoiden välistä yhteistyötä osaajien houkuttelemiseksi Pohjois-Savoon. Yhteistoiminnan myötä Pohjois-Savossa keskitytään entistä enemmän siihen, miten oman kunnan vetovoimaisuustekijät täydentävät muiden alueen kuntien tarjontaa. Yhteistyötä tehdään yli kunta-, organisaatio- ja yritysrajojen.

Pohjois-Savon vahvuus on, että täällä vallitsee yritysten, kuntaorganisaatioiden ja oppilaitosten kesken yhdessä tekemisen kulttuuri, välittömyys ja helppous verkostoitua.

– Yhdessä saamme luotua alueesta mahdollisuuksia täynnä olevan, minne osaajan on helppo tulla ja jäädä, summaa Airaksinen.

www.talentfirst.fi

Talent First on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Pohjois-Savon ESR+) ja Euroopan unionin sekä 13 pohjoissavolaisen yhteistyökumppanin (kunnat, oppilaitokset, yritykset) rahoittama hanke (1.9.2023-31.8.2025). Hankkeen tavoitteena on edistää osaajien saatavuutta Pohjois-Savossa mm. veto- ja pitovoiman keinoin sekä rakentamalla alueellista yhteistyötä. Toiminnan on suunniteltu jatkuvan hankkeen jälkeen.