Kiinteistökohtaiset järjestelmät

Haja-asutusalueen kiinteistöt, joilla ei ole mahdollisuuttua liittyä vesiosuuskunnan vesijohtoon ja viemäriverkkoon, on kiinteistölle tehtävä oma vedenottokaivo ja jätevedet tulee käsitellä annettujen vaatimusten mukaisesti.