Vesihuolto

Turkoosin eri sävyissä laineilevaa vettä.

Vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista käytettäväksi talousvetenä sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa. Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki, jotta asukkaille on kohtuullisin kustannuksin saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä sekä järjestämisestä ja vesihuoltolaitokset huolehtivat omilla toiminta-alueillaan vesihuollon toteuttamisesta kunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Kiinteistön omistaja tai haltija puolestaan vastaa oman kiinteistönsä vesihuollosta ja -laitteistoista liittämiskohtaan saakka.

Ohita upote
Kuopion kaupungin alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet, vesijohto
Ohita upote
Kuopion kaupungin alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet, jätevesi

Kun­nal­lis­tek­ni­nen suunnittelu

Suokatu 42 A, 2.krs

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki

Päivi Rissanen

vesihuoltoinsinööri