Ranta-asemakaavoitus

Kuopion ranta-asemakaavoituksesta vastaa asemakaavoitus, mutta kaavaprosessien yhteyshenkilönä toimii strategisen maankäytön poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelijat.

Ranta-asemakaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle. Ranta-asemakaavat laaditaan pääosin maanomistajan aloitteesta. Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle.

Maanomistaja vastaa ranta-asemakaavan laatimisesta aiheutuvista kustannuksista. Kustannukset muodostuvat kaupungin viranomaistyöstä (hinnasto.pdf), hakijan käyttämän konsultin kustannuksista, pohjakartan laatimisesta ja muista mahdollisista selvityksistä.

Ennen kaavan laatimiseen ryhtymistä hakijan on neuvoteltava kaupungin kanssa. Neuvottelussa keskustellaan ranta-asemakaavan soveltumisesta suunnittelualueelle. Ranta-asemakaavaprosessin käynnistäminen edellyttää kaavoitushakemuksen (pdf) jättämistä kaupungille. Kaavaprosessi vastaa asemakaavan laatimisprosessia.

Voimassa olevat ranta-asemakaavat löytyvät Kuopion karttapalvelusta.

Lue lisää ranta-asemakaavoituksesta ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu on auki maanantaista torstaihin. Paikan päällä valtuustotalolla asioidessa tapaamisajankohta tulee sopia etukäteen.

Tiia Hyypiä

kaavoitusinsinööri

strateginen maankäyttö

yleis­kaa­va­poik­kea­mi­set ja suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sut (haja-asutusalue) ma-ti 8.00-12.00, ke-to 12.00-15.30

Arttu Matilainen

kaavoitusinsinööri

strateginen maankäyttö

yleis­kaa­va­poik­kea­mi­set ja suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sut (haja-asutusalue) ma-ti 12.00-15.30 ke-to 8.00-12.00