Liikuntapaikkasuunnittelu

Lenkkeilijöitä Puijon portaissa.

Kuopion kaupungin ulkoliikunta- ja urheilupaikkojen suunnitelmien laadinnasta vastaa viher- ja virkistysaluesuunnittelu.

Yleissuunnittelu 

Ulkoliikunta- ja urheilualueen yleissuunnitelmassa esitetään esimerkiksi liikuntalajien suorituspaikat, kiinteät kalusteet ja rakenteet, pintamateriaalit, kasvillisuus, valaistus, liikenteelliset järjestelyt sekä alustavat rakennuskustannukset. Lisäksi suunnitelmassa esitetään alueen sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset maisemakuvaan. 

Osallistaminen ja päätöksenteko 

Suunnittelun alkuvaiheessa tiedotetaan lähialueen asukkaita ja kiinteistöjenomistajia suunnittelutyön aloittamisesta. Merkittävissä suunnittelukohteissa järjestetään esimerkiksi asukaskyselyitä, urheiluseurojen tapaamisia sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. 

Suunnitelmaehdotuksen valmistuttua lautakunta hyväksyy yleissuunnitelman nähtävillä oloa varten ja ehdotus on nähtävillä vähintään 14 päivän ajan. Nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä sekä alueeseen rajautuville kiinteistöille ja keskeisille sidosryhmille kirjeitse. Merkittävissä kohteissa järjestetään yleisötilaisuus. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta ennen nähtävänä oloajan päättymistä. 

Toteutussuunnittelu 

Hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta laaditaan suunnitelmaratkaisuja tarkentava rakennussuunnitelma, jonka perusteella kohde voidaan rakentaa.