Tapahtumapuistot

Snellmanin puisto kesällä, BarokkiKuopio -tapahtuman soittajia

Kuopion kaupungilla on seitsemän tapahtumapuistoa keskusta-alueella. Tapahtumapuistojen vuokrauksesta vastaa Kuopion kaupungin kaupunkitekniikan kunnossapitopalvelut.

Tapahtumapuiston vuokraaminen

Tapahtumanpuistoa haetaan käyttöön lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen kunnossapito@kuopio.fi.
Hakemus tulee toimittaa viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, sillä tapahtuman luonteesta riippuen voidaan vaatia myös muita lupia.

Keskeisimmät puistoalueet vuokrataan kaupallisille tapahtumille vakiohinnaston mukaan. Ei kaupallisilta tapahtumilta, joissa on vähän osallistujia eikä erillisiä liikennejärjestelyitä tarvita, ei peritä vuokria. Katso lisää lupa- ja tapahtumamaksuista.

Hakemuksessa tulee ilmetä:

  • hakijan yhteys- ja laskutustiedot
  • kuvaus tapahtumasta (arvioitu osallistujamäärä, vaatiiko poikkeavia liikennejärjestelyjä tai alueen sulkemista)
  • tarkka ajankohta valmisteluihin kuuluvine aikoineen
  • karttaliite tapahtumapaikasta (linkki karttapalveluun)

Lisätietoja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jäl­le

Kau­pun­ki­tek­nii­kan kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lut

Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki