Tapahtuma- ja mainostamisluvat

Kaikkiin ulkoilmatapahtumiin ja myyntitilaisuuksiin tarvitaan maanomistajan lupa.

Tapahtumien järjestäminen edellyttää yleensä erilaisten lupien hankkimista ja ilmoitusten tekemistä. Luvilla ja ilmoituksilla on erilaiset käsittelyajat, joten liikkeellä on oltava hyvissä ajoin.

Tapahtumaluvan hakeminen

Lupa haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen kunnossapito@kuopio.fi

Lupa tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, sillä tapahtuman luonteesta riippuen voidaan vaatia myös muita lupia.

Luvat voidaan myöntää vain yleisille alueille (ei tonteille eikä kauppa- ja satamatoreille).

Hakemuksessa tulee ilmetä:

  • hakijan yhteys- ja laskutustiedot
  • kuvaus tapahtumasta (arvioitu osallistujamäärä, vaatiiko poikkeavia liikennejärjestelyjä tai alueen sulkemista)
  • tarkka ajankohta valmisteluihin kuuluvine aikoineen
  • karttaliite tapahtumapaikasta (linkki karttapalveluun)

Lisätietoja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jäl­le

Kau­pun­ki­tek­nii­kan kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lut

Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki