Kuopion kansallinen kaupunkipuisto - Ainutlaatuisen kotiseutumme kaupunkikulttuurin, luonnon ja elämän parhaita paloja 


Kuopion kansallinen kaupunkipuisto rakentuu kaupunkimme helmistä – ihmisille tärkeistä ja kauniista paikoista, joissa kulttuuri ja luonto kohtaavat. Ne kertovat kaupunkimme tarinaa, vahvistavat kulttuuriperintöämme ja vaalivat kaupunkiluontoamme, jotta niiden monipuolisuus välittyisi myös tuleville sukupolville.

Kuopion kansalliseen kaupunkipuiston alueeseen kuuluu keskustan vehreitä puistoja, arkkitehtuurin helmiä useilta vuosikymmeniltä, kaupan ja kohtaamisen paikkoja eli toreja, ainutlaatuisia rännikatuja sekä laaja alue Keski- ja Etelä-Kallaveden kauniista saaristoluonnosta. Kansalliset kaupunkipuistot ovat kaupunkilaisten olohuoneita, joissa ihmiset voivat kohdata, viihtyä ja virkistyä ympäri vuoden – ne ovat osa hyvää elämää. 
 

Kallavedestä kehittynyt kaupunki


Kallavesi ja Kuopion kaupungin kehitys kietoutuvat historiallisesti toisiinsa: Kuopiolaiset ovat hyödyntäneet kaupunkia ympäröivää vesistöä ja saaristoa aikakausilleen tyypillisin tavoin esimerkiksi ravinnon lähteenä, kulkureittinä ja vapaa-ajan virkistymispaikkana. Kallaveden voidaankin sanoa muovanneen kaupunkimme kehitystä monin eri tavoin. Kuopion kansallisen kaupunkipuiston pinta-alasta suurin osa on vesistöä: Sisämaan vesistö, sekä sen merkitys kaupungillemme, onkin yksi Kuopion erityispiirteistä koko kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa. Kansallisen kaupunkipuistoalueen eteläisin kärki sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Kuopion satamasta.


Kuopion kansallinen kaupunkipuisto lyhyesti
 

 • Perustamisvuosi 2017, Suomi100-juhlavuonna
 • Suomen 9. kansallinen kaupunkipuisto
 • Pinta-ala 7300 ha, josta 6800 ha vesialueita
 • Kuopion kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu muun muassa:
  - keskustan puistoja,
  - arkkitehtuurikohteita,
  - kauppatori,
  - rännikatuja sekä
  - Kallaveden saaristoluontoa.
 • Erityispiirteitä:
  - Sisämaan vesistö ja sen merkitys kaupunkilaisille
  - Ainutlaatuinen rännikatuverkosto
 • Kuopio laatii hoito- ja käyttösuunnitelman.


Tutustu Kuopion kansallisen kaupunkipuiston esitteeseen (pdf)


Suomen kansalliset kaupunkipuistot


Kansallinen kaupunkipuisto on ympäristöministeriön myöntämä arvonimi. Kansallisella kaupunkipuistolla tarkoitetaan kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena, kun taas esimerkiksi kansallispuistoalueet käsittävät alueita, joissa on monimuotoista luontoa.

Suomessa on tällä hetkellä kymmenen kansallista kaupunkipuistoa. Kuopion kansallinen kaupunkipuisto perustettiin Suomen satavuotisjuhlavuonna 2017. Ensimmäinen Suomen kansallinen kaupunkipuisto perustettiin Hämeenlinnaan vuonna 2001. Muita kansallisen kaupunkipuistostatuksen saaneita kaupunkeja ovat Pori, Heinola, Hanko, Porvoo, Turku, Kotka, Forssa ja Kokkola. Kullakin kansallisella kaupunkipuistolla on omat erityispiirteensä. Tutustu ja ihastu Suomen kansallisiin kaupunkipuistoihin osoitteessa kansallisetkaupunkipuistot.fi.

Idea kansallisista kaupunkipuistoista saatiin Tukholmasta, jonne perustettiin Nationalstadspark Ekoparken valtiopäivien erityislailla vuonna 1995.
 

Miksi kansallinen kaupunkipuisto?


Kansallisen kaupunkipuiston arvonimi turvaa kaupungin oikeanlaista kehittämistä, arvokohteiden säilymistä, eheyttävää kaupunkisuunnittelua, alueiden virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuuriperinnöllisten arvojen säilyttämistä.

”Kaupunkipuisto määrittää kaupungin ne kulttuuriset, historialliset, ekologiset ja esteettiset arvot, jotka halutaan säilyttää tuleville sukupolville.” 

Lue lisää kansallisesta kaupunkipuistosta ympäristöministeriön sivuilta.

Kansallisen kaupunkipuiston arvonimen saanut kaupunki laatii puistolle hoito- ja käyttösuunnitelman, jossa määritellään visio kaupunkikuvan kehittämiselle ja hyvän ympäristön toteuttamiseksi. Kuopion kaupunki tulee osallistamaan niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin suunnitteluprosessiin. Lue lisää hoito- ja käyttösuunnitelmasta hankkeen sivulta.


(Päivitetty 8.4.2021)

Uutiset

Yhteystiedot Yhteystiedot

Heli Laurinen 044 718 5430, heli.laurinen(at)kuopio.fi

 

Ajankohtaista Ajankohtaista

Miniluentosarja

Kuopion kansallista kaupunkipuistoa tehdään tutuksi luentosarjalla, jota toteutetaan yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Luennot ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua paikan päällä tai verkon välityksellä.

 

Osa 3: Puistoja ja rakennuksia
ti 13.4.2021 klo 18.30–20.00

Kolmas osa vie kuulijat ruutukaava-alueen viehkeisiin puistoihin ja kertoo kaupungin kasvutarinaan liittyvistä rakennuksista.
Luennoitsijoina: Matti Nikoskelainen ja Aada Mustonen

Lisätietoja
 

Osa 4: Pinnanalainen maailma
ti 11.5.2021 klo 18.30–20.00

Neljännessä osassa havainnollistetaan kansallisen kaupunkipuiston saariston vedenalaisia pohjamuotoja ja kerrotaan kalalajistosta sekä vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä.
Luennoitsijoina: Marko Ahola, Tino Hovinen ja Tytti Räikkönen-Partanen

Lisätietoja
 

 

 

 

Ympäristöministeriön erityisavustus Kuopion kansalliselle kaupunkipuistolle

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto on saanut joulukuun puolivälissä ympäristöministeriön n. 288 000 euron erityisavustuksen viidelle eri osahankkeelle. Kuopion kaupunki haki viittä eri...
Lue lisääTietojaYmpäristöministeriön erityisavustus Kuopion kansalliselle kaupunkipuistolle »

Neliosainen miniluentosarja Kuopion kansallisesta kaupunkipuistosta

Kuopion kansalaisopisto ja Kuopion kaupunki toteuttavat neljäosaisen miniluentosarjan Kuopion kansallisesta kaupunkipuistosta. Kansallinen kaupunkipuisto on ympäristöministeriön myöntämä...
Lue lisääTietojaNeliosainen miniluentosarja Kuopion kansallisesta kaupunkipuistosta »

Kansalliset kaupunkipuistot koolla Kuopiossa

Kansalliset kaupunkipuistot kokoontuvat tällä viikolla Suomen kauneimmassa sisäsaaristossa Kuopiossa. Kokoontumisessa jaettiin hyviä käytänteitä ja verkostoiduttiin yhteistyön tiivistämiseksi.
Lue lisääTietojaKansalliset kaupunkipuistot koolla Kuopiossa »

Kansalliset kaupunkipuistot koolla Suomen kauneimmassa sisäsaaristossa

Kansalliset kaupunkipuistot kokoontuvat tällä viikolla Kuopiossa. Suomessa on yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa. Niiden tarkoituksena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena.
Lue lisääTietojaKansalliset kaupunkipuistot koolla Suomen kauneimmassa sisäsaaristossa »

Pinta-alaltaan Suomen suurin kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon

Kuopioon on perustettu kansallinen kaupunkipuisto. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka allekirjoitti puiston perustamispäätöksen maanantaina 11.12.2017 Kuopion kaupungintalossa. Pinta-alaltaan Suomen suurin kansallinen kaupunkipuisto täyttää hienosti verkostoon kuuluville kaupungeille asetetut kriteerit.
Lue lisääTietojaPinta-alaltaan Suomen suurin kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon »