Kasvihuonekaasupäästöt


Kuopion kaupungin viikoittainen päästökuvaaja ilmoittaa tärkeimpien ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasujen päästömäärät:

  •     hiilidioksidi (CO2)
  •     metaani (CH4)
  •     dityppioksidi (N2O)

Päästöt ilmoitetaan taulukoissa CO2-ekvivalenttitonneina siten että metaanin ja typpioksiduulin vaikutukset on muunnettu vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta 100 vuoden tarkastelujaksona. Teollisuus ei ole mukana tässä päästölaskelmassa.

Kuopion kasvihuonekaasupäästöjen kehitys, päivittyy automaattisesti joka viikko:

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja
Erkki Pärjälä
044 718 2142

Linkit Linkit