Kaupunkirakennelautakunta


Kaupunkirakennelautakunta vastaa kaupunkiympäristön suunnittelupalveluista, rakentamisen ja kunnossapidon palveluista sekä maaomaisuuden hallintapalveluista.

Kaupunkirakennelautakunnan tehtävänä on mm.

  • hallita kaupungin maa-, vesi-, liikenne ja yleisiä alueita sekä päättää niiden käytöstä ja hoidosta sekä niitä koskevista luvista ja maksuista

  • ohjata ja valvoa asemakaavoitusta

  • hyväksyä yleisten alueiden ja kunnallistekniikan suunnitelmat, katusuunnitelmat ja liikennesuunnitelmat.

Tarkemmin kaupunkirakennelautakunnan tehtävistä määrätään Kuopion kaupungin hallintosäännössä.

Lautakunnan esittelijänä toimii palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen.

Jäsenet 2017 - 2021


Pj.
Aleksi Eskelinen, kesk.

Vpj.
Matti Sariola, vihr.

Ismo Apell, kesk.

Elena Chiksoeva, kok.

Nina Hakokivi, sd.

Jukka Pulkkinen, sd.

Pia Punkki, ps.

Markku Söderström, vas.

Aila Tähtinen, kesk.

Eija Vähälä, kok.

Eero Wetzell, kok.
 

Kh:n edustaja, ilm. myöh.

 

Kokouslistat Kokouslistat

Kokouspäivät kevät 2017 Kokouspäivät kevät 2017

Kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo 15.00

28.06.2017 klo 15
 

Tiejaosto Tiejaosto

Kaupunkirakennelautakunnan tiejaoston tehtävänä on toimia yksityistielain tarkoittamana kunnan tielautakuntana.

Tiejaoston jäsenet
Keijo Voutilainen (pj.)
Markku Söderström (vpj.)
Taisto Toppinen

Tiejaoston esittelijänä toimii tiejaoston sihteeri.