Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Sisäinen valvonta on osa johtamista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

 • valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
 • arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
 • arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
 • huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta
 • valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
 • valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi

Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja ottaa kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen.

Tarkemmin tarkastuslautakunnan tehtävistä ja raportoinnista määrätään Kuopion kaupungin hallintosäännön 84 §:ssä.

Jäsenet 2021 – 2025

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Lautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä arviointiasiantuntija.

Puheenjohtaja

Olli-Pekka Ryynänen, kok. (Ilkka Hirvonen)

Varapuheenjohtaja

Anne Paulo-Tuovinen, vihr. (Sanna Husso)

Jäsenet

Tanja Airaksinen, sd. (Marja Leena Keinänen)

Jari T. Korhonen, kesk. (Tuomo Rissanen)

Jukka Littunen, ps. (Jarmo Auvinen)

Heli Norja, kd. (Teija Airaksinen)

Soile Sirkka, vas. (Maija Hartikainen)

Teemu Soini, liik. (Saija Nivamo)

Tarkastuslautakunnan kokoukset

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin:

 • torstai 15.8.2024 klo 14
 • tiistai 3.9.2024 klo 9
 • keskiviikko 25.9.2024 klo 9
 • torstai 10.10.2024 klo 14
 • torstai 31.10.2024 klo 14
 • maanantai 11.11.2024 klo 9
 • torstai 14.11.2024 klo 14
 • torstai 28.11.2024 klo 14
 • torstai 5.12.2024 klo 9 (yhteiskokous, järjestäjänä hyvinvointialue)
 • torstai 12.12.2024 klo 14