Kaupunkiympäristön palvelualue


Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja hallinnasta sekä käyttökelpoisena pitämisestä. Se vastaa myös kaupungin maa- ja vesiomaisuuden hallinnasta sekä asumisen edistämisestä.

Palvelualue vastaa ympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta sekä ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, rakennusvalvonnan ja kiinteistönmuodostuksen viranomaistehtävistä.

Palvelualue vastaa myös kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta, jätehuollon ja vesihuollon viranomais- ja järjestämistehtävistä sekä kaupungin paikkatietopalveluista ja joukkoliikenteestä.

Kaupunkiympäristön vastuualueet

  • Kaupunkisuunnittelupalvelut
  • Kaupunkitekniikan palvelut
  • Maaomaisuuden hallintapalvelut
  • Ympäristö- ja rakennusvalvonta
     

Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajana toimii Jari Kyllönen. Palvelualueella toiminnasta vastaavat lisäksi asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt: Yhteystiedot

Kirjaamo


kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi

Käytä tarvittaessa suojattua sähköpostia, joka on turvallinen tapa toimittaa luottamuksellisia ja salassa pidettäviä tietoja Kuopion kaupungille >>> Suojattu sähköposti