Kaupunkiympäristön palvelualue

Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja hallinnasta sekä käyttökelpoisena pitämisestä. Se vastaa myös kaupungin maa- ja vesiomaisuuden hallinnasta sekä asumisen edistämisestä.

Palvelualue vastaa ympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta sekä ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, rakennusvalvonnan ja kiinteistönmuodostuksen viranomaistehtävistä.

Palvelualue vastaa myös kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta, jätehuollon ja vesihuollon viranomais- ja järjestämistehtävistä sekä kaupungin paikkatietopalveluista ja joukkoliikenteestä.

Kaupunkiympäristön vastuualueet

  • Kaupunkisuunnittelupalvelut
  • Kaupunkitekniikan palvelut
  • Maaomaisuuden hallintapalvelut
  • Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajana toimii Jari Kyllönen. Palvelualueella toiminnasta vastaavat lisäksi asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt.

Kaupunkiympäristön palvelualueen yhteystiedot

Apulaiskaupunginjohtaja

Jari Kyllönen
044 718 5501, jari.kyllonen(at)kuopio.fi

Sihteeri Kaisa Lumilampi
017 182 012, 044 718 2012
kaisa.lumilampi(at)kuopio.fi

Asiakkuusjohtajat

Kaupunkisuunnittelupalvelut
apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
044 718 5501, jari.kyllonen(at)kuopio.fi

Kaupunkitekniikan palvelut
Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
044 718 5656, ismo.heikkinen(at)kuopio.fi

Maaomaisuuden hallintapalvelut
Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
044 718 5505, lauri.lytsy(at)kuopio.fi

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
044 718 2141, tanja.ahonen(at)kuopio.fi
Palvelupäälliköt

Palvelut

Asemakaavoitus
Vs. asemakaavapäällikkö Annika Korhonen
044 718 5074, annika.korhonen(at)kuopio.fi

Asuminen ja palveluverkosto
Kehittämispäällikkö Katri Hiltunen
044 718 5050, katri.hiltunen(at)kuopio.fi

Hanketoiminta
Hankejohtaja Antti Niskanen
044 718 5120, antti.niskanen(at)kuopio.fi

Henkilöstö- ja talouspalvelut
Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
044 718 5116, anne.simonen-ruuskanen(at)kuopio.fi

Joukkoliikenne- ja henkilökuljetukset
Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
044 718 5145, kaisu.matinniemi(at)kuopio.fi

Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut
Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
044 718 5066, saija.pontinen(at)kuopio.fi

Kiinteistönmuodostus- ja paikkatietopalvelut
Kiinteistöinsinööri, Tuija Helminen
044 718 5515, tuija.helminen(at)kuopio.fi

Kunnallistekninen suunnittelu
Suunnittelupäällikkö Ari Räsänen
044 718 5122, ari.rasanen(at)kuopio.fi

Kunnallistekniikka ja viherrakennuttaminen
Rakennuttajapäällikkö Jukka Rissanen
044 718 4962, jukka.rissanen(at)kuopio.fi

Kunnossapito
Kunnossapitopäällikkö Markku Kolari
044 718 5675, markku.kolari(at)kuopio.fi

Metsät ja vesialueet
Kaupunginmetsänhoitaja Heikki Soininen
044 718 5269, heikki.soininen(at)kuopio.fi

Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
044 718 5172, ilkka.korhonen(at)kuopio.fi

Strateginen maankäyttö
Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen
044 718 5430 heli.laurinen(at)kuopio.fi

Tonttipalvelut
Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen
044 718 5531, jarkko.merilainen(at)kuopio

Ympäristönsuojelu
Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
044 718 2141, tanja.ahonen(at)kuopio.fi

Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveyspäällikkö Tarja Hartikainen
044 718 2272, tarja.hartikainen(at)kuopio.fi

Kirjaamo

kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi

Käytä tarvittaessa suojattua sähköpostia, joka on turvallinen tapa toimittaa luottamuksellisia ja salassa pidettäviä tietoja Kuopion kaupungille. Ohjeet suojatun sähköpostin käyttöön.