Kyselyt

Osallistu Haarakastien korttelileikkipaikan kehittämiseen - vastaa kyselyyn

Tervetuloa vastaamaan Kuopion kaupungin kyselyyn Haarakastien korttelileikkipaikan kehittämisestä Kuopion kaupunki aloittaa Litmasella Haarakastien korttelileikkipaikan...
Lue lisääTietojaOsallistu Haarakastien korttelileikkipaikan kehittämiseen - vastaa kyselyyn »

Tule vastaamaan Luonto ja liito-orava lähelläni-kyselyyn. Mielipiteesi on tärkeä!

Tutkimus kartoittaa Espoon, Jyväskylän ja Kuopion asukkaiden näkemyksiä siitä, mitkä paikat ovat tärkeitä luontoliikunnan, retkeilyn, kalastuksen, marjastuksen ja muun luonnon virkistyskäytön sekä luontoarvojen kannalta kaupunkien alueella. Lisäksi kerätään tietoa liito-oravahavainnoista ja selvitetään asukkaiden näkemyksiä liito-oravan suojelusta.
Lue lisääTietojaTule vastaamaan Luonto ja liito-orava lähelläni-kyselyyn. Mielipiteesi on tärkeä! »

Asiakastyytyväisyyskysely Vilkku-fillareista

Jotta pystymme kehittämään kaupunkipyöräjärjestelmää tuleville pyöräilykausille, kuulisimme mielellämme palautteesi Vilkku-fillareista. Pyydämme vastaamaan 30.11.2020 mennessä.
Lue lisääTietojaAsiakastyytyväisyyskysely Vilkku-fillareista »

Asukaskysely liikkumisesta ja yhteiskäyttöautokokeilusta

Kuopiossa on ollut kokeilussa kaikille avoimena palveluna kolme yhteiskäyttöautoa huhtikuusta alkaen. Kokeilujakso on tulossa päätökseen ja kokeilun johtopäätösten tueksi kysellään kaikilta asukkailta ja autojen käyttäjiltä mielipiteitä ja ajatuksia 14.9.-27.9.2020
Lue lisääTietojaAsukaskysely liikkumisesta ja yhteiskäyttöautokokeilusta »

Terveyttä, hyvinvointia ja palvelukokemuksia selvittävä FinSote-kysely lähtee lähes 70 000 vastaajalle

THL toteuttaa jälleen syksyllä laajan FinSote-tutkimuksen. Kyselylomake lähetetään noin 70 000:lle 20 vuotta täyttäneelle syyskuun aikana. Kuopiosta tutkimukseen pyydetään osallistumaan 3 000 henkilöä eri ikäryhmistä. FinSote tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niissä tapahtuneista muutoksista väestöryhmittäin. Kuopiossa kyselystä saatavaa tietoa tullaan hyödyntämään osana hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää työtä.
Lue lisääTietojaTerveyttä, hyvinvointia ja palvelukokemuksia selvittävä FinSote-kysely lähtee lähes 70 000 vastaajalle »