Palveluverkostotyö

Kuopiossa on käynnistynyt syksyllä 2017 selvitystyö, jossa palveluverkostoa tarkastellaan laaja-alaisesti eri käyttäjäryhmien ja toimijoiden näkökulmasta. Kärkenä tarkastelussa ovat päiväkodit ja koulut, mutta tarkastelua tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen, Kuopion Tilakeskuksen, kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kanssa.

Palveluverkostoa tarkastellaan tilojen käytön optimoinnin näkökulmasta ja sen avulla pyritään vastaamaan kasvussa olevaan lapsimääräennusteeseen eri alueilla. Palveluverkostotyössä tarkastellaan myös kiinteistöjen kuntoa sekä kunnostustoimien aikataulutusta ja priorisointia.

Pitkällä aikavälillä verkoston tarkastelu ulottuu vuoteen 2025. Lyhyen aikavälin tavoitteena on saada selvitystyö valmiiksi loppuvuoden 2018 aikana.

Kouluverkoston selvitystyötä vie eteenpäin tehtävään nimetty ohjausryhmä, jonka kokoonpano on nähtävillä Yhteystiedot-sivulla.

Ajankohtaista

Linkkejä Linkkejä