Talous

Talousarvio ja talouden seuranta

Kaupungin talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnan ja talouden tavoitteet. Vuosittain laadittavasta talousarviosta näet, millaisiin palveluihin ja hankkeisiin kaupunki on suunnitellut rahaa käyttävänsä. Talousarvion toiminnan tavoitteet johdetaan joka neljäs vuosi tehtävästä kaupunkistrategiasta. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan strategian ja tavoitteiden toteutumisesta neljä kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksia tehdään kolme ja tilinpäätös. Taloutta seurataan lisäksi kuukausiraporteilla.