Tilinpäätös ja talouden seuranta

Satama iltavalaistuksessaan: Kallavesi, veneitä ja taustalla siintävät kaupunginvalot.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan strategian ja tavoitteiden toteutumisesta neljä kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksia tehdään kolme ja tilinpäätös. Taloutta seurataan lisäksi kuukausiraporteilla.

Tilinpäätös 2023


Marja-Leena Martikainen

talousjohtaja

talous- ja omis­ta­jaoh­jaus

Jaana Kuuva

taloussuunnittelupäällikkö

talous- ja omis­ta­jaoh­jaus