Jätevedet


Keskeisen kaupunkialueen jätevedet puhdistetaan Kuopion Veden Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi Kuopion Vedellä on Melalahdessa, Kurkimäessä, Vehmersalmella, Karttulassa, Nilsiässä ja Säyneisessä paikalliset jätevedenpuhdistamot. Maaningan ja Pajulahden alueen jätevedet käsitellään Siilinjärven puhdistamolla. Juankosken taajamassa sijaitsevalla Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy jätevedenpuhdistamolla käsitellään Muuruveden ja Juankosken taajamien jätevedet. Kuopion Vesi ottaa vastaan ja käsittelee myös sako- ja umpikaivolietteitä Melalahden, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän ja Lehtoniemen puhdistamoilla sekä Maaningalla. Lisäksi Juankosken Apajalahdessa on Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy:n sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopiste. Kuopiossa 14 vesiosuuskuntaa huolehtii omilla toiminta-alueillaan myös jäteveden johtamisesta puhdistamoille.

Haja-asutuksen jätevedet


Jätevesistä annetut määräykset jätevesiasetuksessa ja ympäristönsuojelulaissa koskevat haja-asutuksen kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet vesihuoltolaitosten viemäriverkkoon. Jätevesiä koskevassa lainsäädännössä on määrätty jätevesille puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu kunnallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä. Ympäristönsuojelumääräyksillä on annettu tiukempia vaatimuksia jätevesien käsittelystä mm. pohjavesialueilla, rannoilla ja erikseen määritetyillä herkillä alueilla.

Kiinteistön jätevesijärjestelmästä on tehtävä kirjallinen selvitys ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja se esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle.

Pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevien kiinteistöjen rakennusten, ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää ympäristönsuojelulaissa, hajajätevesiasetuksessa ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä puhdistusvaatimukset muun remontin yhteydessä. Jätevesijärjestelmän uusiminen edellyttää rakennusvalvonnan myöntämää toimenpidelupaa. Uusilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän on täytettävä asetuksen vaatimukset heti.

Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, se on vesihuoltolain perusteella liitettävä vesijohto- ja viemäriverkkoon. Ympäristö- ja rakennuslautakunta voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain perusteella verkostoon liittämisvelvollisuudesta.

Lisätietoja Lisätietoja

Kuopio
Ympäristötarkastaja
Leena Karppinen
044 718 2146

Ympäristötarkastaja
Päivi Kauppinen
044 718 2576

Ympäristötarkastaja
Pirkko Nevalainen
044 748 2398

Suonenjoki
Ympäristötarkastaja
Riitta Lappalainen
040 542 0240

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu
017 185 174

Linkit Linkit

Lomakkeet Lomakkeet

Jätevesiselvitys olemassa olevalle jätevesijärjestelmälle