Kasvun ja oppimisen palvelualue


Kasvun ja oppimisen palvelualueeseen kuuluvat:

  • varhaiskasvatuspalvelut
  • perusopetus- ja nuorisopalvelut
  • lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö
  • kasvun ja oppimisen tuen palvelut

Palvelualueen perustehtävä on 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Tavoitteena on laadukas perustyö sekä ennakoiva työote ja mahdollisimman varhainen puuttuminen kasvun ja oppimisen ongelmiin. Onnistuessaan ennaltaehkäisevä työ vähentää asiakkuuksia perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla.

Kasvun tukemisen tarve alkaa pian lapsen syntymästä ja päättyy täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Tarve kasvatuksen tukemiseen syntyy vanhemmuuden alkaessa. Oppimisen tukeminen voi alkaa jo päivähoitoiässä ja vahvistuu edelleen lapsen peruskoulun alkaessa. Oppimisen tukeminen päättyy nuoren koulupolusta riippuen joko perusopetuksen tai 2-asteen koulutuksen päättyessä.

Kasvun ja oppimisen apulaiskaupunginjohtajana toimii Pekka Vähäkangas. Palvelualueilla toiminnasta vastaavat lisäksi asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt: Yhteystiedot

Kirjaamo


kirjaamo.kasvujaoppiminen(at)kuopio.fi

HUOM! Sähköpostiosoitteessa ei oteta vastaan tai välitetä edelleen kaupallisia tiedotteita.

Käytä tarvittaessa suojattua sähköpostia, joka on turvallinen tapa toimittaa luottamuksellisia ja salassa pidettäviä tietoja Kuopion kaupungille >>> Suojattu sähköposti